Facebook Pixel Matematik Bölüm Başkanlığı - Bornova Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Bornova Kampüsü

Matematik Bölüm Başkanlığı

Öğretmen

Güzide Salgar

Öğretmen

Pelin Demirel

           

Ö

 

 


Matematik Bölümü’nün amacı; keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgüveni, estetik duygusu, yorum gücü ve bilimsel düşünce sistemi gelişmiş, doğadaki ipuçlarını yakalayabilen ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik öğretiminde tam öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için çoklu zeka kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli, araştırmaya yönelik, sorumluluk duygusunu geliştiren, teknolojik destekli çalışmalar yapılmaktadır. İlgili öğrencilerimizle kulüp çalışmaları yapılmakta, Tübitak matematik ve zeka yarışmaları katılımına da önem verilmektedir.

5, 6, 7 ve 8. sınıfların Matematik öğretim programı; etkin bir şekilde problem çözmeyi, çözüm ve düşüncelerini paylaşmayı, açıklamayı ve savunmayı, matematiği hem kendi içinde hem de başka alanlarla ilişkilendirmeyi ve matematiksel kavramları öğrenmeleri üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimize iletişim, problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal özellikler ve psikomotor beceriler kazandırmak matematik dersinin temel hedefidir.

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve öğrenme yaşantılarındaki farklılıklardan yola çıkarak öğrenme ortamlarında uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması yönünde öğretmenlerimiz çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çalışma kâğıtları, matematik uygulamaları ve ders dışı etkinlikler bunlardan birkaçıdır.

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıMatematik Dersinde Genel Amaçlarımız

• Problem çözme becerisi geliştirme
• Yapıcı, yaratıcı, eleştirici düşünme yeteneği kazanabilme ve geliştirebilme
• Araştırma, inceleme, gözlem ve deney sonuçlarını matematik dili ile gösterebilmek, yorumlayabilme ve genelleyebilme
• Edinilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme
• Planlı çalışmanın önemini kavrayabilme, çalışmaları planlayabilme
• Bilim, teknoloji ve matematik arasındaki ilişkiyi kurabilme
• Matematiğin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilme
• Sağlıklı düşünmenin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanabilme
• Olayları mantık zincirlerinde sentezleme,analiz etme ve kavrama
• Yaşadığımız evreni anlamada matematiğin önemini kavrama