Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıAnadolu Lisesi
ANADOLU LİSESİ EĞİTİM FELSEFESİ

Özel Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimiz çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık adına kullanabilen, bilime ve kültüre meraklı, nitelikli bireyler olarak yetişirler.
Eğitim politikamız, özgün dünya görüşleri çerçevesinde, gelişen ve değişen küresel dünya paradigmalarını esas alan öğretim programlarımız ile akademik ve etik standartları yüksek, eğitimi okulun dışına çıkaran, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış içerik ve uygulamalara sahiptir.
Çalışmalarımızı planlarken esas amacımız, öğrencilerimizin sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkaracak, kendisi ve çevresiyle barışık, akademik ve sosyal gelişimlerini okul sonrasında da devam ettiren, inanç ve geleneklere saygılı, disiplinli bireyler olarak yetiştirmektir. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin en nitelikli, en ekonomik, en huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamak ve mükemmele ulaşmaktır.
Özel Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi olarak farklı konu alanlarında yeterliliği olabilecek, demokratik bir toplumun niteliklerini kazanmış, düşüncelerini kolaylıkla ifade edebilen farklılıklara hoşgörüyle yaklaşabilen, çağa ayak uyduran değil çağı yönlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Özel Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği çalışma takvimine ek olarak 9. Sınıfın başından 12. Sınıfın sonuna kadar ek eğitim programı ile öğrencilerin kazanımlarının doğru şekilde öğrenilmesini sağlamaktadır. Eğitim programımız da 9 ve 10. Sınıflarımız ile 11 ve 12. sınıflarımız birbirinden farklı çalışmalara tabi olmaktadırlar.
9 ve 10. Sınıftaki öğrencilerimiz 40 saatlik zorunlu ders programının yanında hafta içi ders sonralarında, soru çözüm ofisleri ile eksik konu tekrar çalışmaları yapmaktadırlar. Hafta sonu eğitimlerimizde öğrencilerimizin Yabancı Dil ve Matematik çalışmaları yoğunluk kazanmaktadır. Öğrencilerimize yılda ortalama hafta sonu 90 saat ek çalışma uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz Fizik, Kimya ve Biyoloji alanı derslerinin tümünü “laboratuvar ortamları” ya da “3-D özellikteki teknoloji sınıfında” yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin 9. Sınıftan başlayarak “Kodlama” eğitimlerini zorunlu tutmaktayız ve gelişimlerine paralel olarak “Robotik Kodlama ve STEM” içerikli proje çalışmalarına dahil etmekteyiz.
11 ve 12. sınıflarımızın çalışma temelinde, ortaöğretim hayatı sonunda girecekleri sınavlara oldukça yoğun şekilde hazırlanmak ve gelecekte mutlu olacakları mesleğin en iyi eğitimini verebilecek Yüksek Öğretim Kurumlarına yerleştirmektir. Sınavlara hazırlık maratonunda öğrencilerimize ortalama 250 saat ek çalışma uygulanmaktadır.

ZÜBEYDE HANIM TARAMA SINAVI (ZTS)

Öğrencilerimize, tüm branş öğretmenlerinin her dönem belirlediği takvim çerçevesin de ZTS (Zübeyde Hanım Tarama Sınavı) sınavları uygulanmaktadır. Bu sınavlarda amacımız, öğrencilerimizin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması zorunlu sınavları öncesinde konu eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklerin tamamlanmasını sağlamaktır. Her yıl sene başında Zübeyde Hanım Bilim Kurulu tarafından her sınıf düzeyi için ayrı ayrı akademik başarı taban puanı belirlenmektedir. Bu puanın altında kalınan ZTS sonuçları için hafta içi ve hafta sonuna tamamlama kursları planlanmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Özel Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’ nde merkez konumda İngilizce eğitiminin olması yanında İspanyolca ve Almanca yabancı dillerinin eğitimi verilmektedir. Yabancı dil derslerinde hedefimiz, öğrencilerimizi karmaşık dilbilgisi kalıpları içerisinden çıkararak, kendini doğru şekilde ifade etmeyi başarabilen ve hem günlük yaşantı da, hem de uluslararası platformlarda dil becerilerini en üst düzeye taşımaktır.
Okulumuz da uygulanan yabancı dil eğitimlerinin başarını ölçebilmek için uluslararası geçerliliğe sahip “Cambridge Young Learners” ve “Telc” sınavlarını uygulamaktayız.

İNSANLIK SANATI

“Okuldan Fazlası” sloganıyla başladığımız okul hayatındaki yolculuğumuzun en önemli mihenk taşlarından biri de “İnsanlık Sanatı” derslerimizdir. Okumuzda Uzman bir Psikolog tarafından haftanın bir günü verilen bu eğitimler de özellikle “İyi İnsan” kavramı işlenmektedir. Öğrencilerimize “Duygu Eğitimi – Düşünce Eğitimi – Davranış Eğitimi” kavramları en doğru biçimde aktarılarak, sadece derslerinde başarılı değil, aynı zamanda toplum içinde de örnek gösterilecek insanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

OKULA KABUL VE KAYIT ŞARTLARI

Özel Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’ ne kayıt olabilmek için okulun yapacağı “Okula Kabul Sınavı” na girmek gerekmektedir. Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından özel olarak hazırlanan bu sınav neticesinde belirlenen taban puanı alan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler ile “Okul Yönetimi ve Rehberlik Birimi” ayrı ayrı görüşme yaparak ancak okula kabul edilebilmektedirler.