Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarıİnsanlık Sanatı

İnsanlık sanatı (art of humanity ) programı, evrensel değerlerle donatılmış, kendisinin ve çevresinin farkında olan bireyler yetiştirmeyi hedefler.
Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları öğrencinin akademik, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimiyle bir bütün olduğu kabul edilir.
Programın nihai amacı, kendini bilen, bilginin gücünü kamu yararına ve tüm insanlık adına kullanabilen “İYİ İNSAN” yetiştirmektir.


İnsanlık Sanatı Programının Aşamaları

1- Duygu Eğitimi: “Bir temel yaşam becerisi”

Duygular insanı anlamada, düşünce ve davranışlarını anlamlandırmada önemli bir role sahiptirler.
Duygular, amaca hizmet ettiklerinde yol gösterici, harekete geçirici bir işleve sahiptirler.
Günümüzde Duygusal zekanın önemi her geçen gün artmaktadır.Akıl, duygusal zeka olmadan verimli çalışamaz. Beyinle yürek arasında çelişki değil, karşılıklı alış veriş, birbirini tamamlama vardır. Yaşamın anlamı akıl ile duyguların kaynaşmasında, sinerjisinde gizlidir.
Bu programın ana çalışma alanları:
• Duyguları Tanımak
• Duygularla Başa Çıkabilmek
• Kendini Motive Etmek
• Başkalarının Duygularını Fark Etmek-Empati
• İlişkileri Yürütebilmek’tir.

2- Düşünce Eğitimi (Bilinçli Farkındalık)

Düşünme, insan hayatının temelini teşkil eden zihnin temel fonksiyonudur. Mutluluğumuz ve mutsuzluğumuz, iyimserliğimiz ve kötümserliğimiz, başarı ve başarısızlığımız büyük ölçüde ona bağlıdır.
Düşünce eğitiminin ana amacı: Olumsuz düşüncelerle başedebilme ,olumlama yapabilme zihni berraklaştırmak ve yaratıcı düşünceyi geliştirmektir.

3- Davranış Eğitimi

Programın son basamağı olan davranış eğitiminde, duygu ve düşünce eğitiminin temelini alan öğrencilerin toplum tarafından beklenen davranışları gösterebilmesi beklenir.

Detaylı bilgi için: 0232 332 1881 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.