Facebook Pixel Uygulamalı Bilimler Bölüm Başkanlığı - Bornova Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Bornova Kampüsü

Uygulamalı Bilimler Bölüm Başkanlığı

Görsel Sanatlar Öğretmeni
Özden İçen

Müzik Öğretmeni

Sanem Uçar


Beden Eğitimi Öğretmeni

Gülşen Parla

Beden Eğitimi Öğretmeni

Cemil Tosun


AMAÇ :
Öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşantılarımızın gerçeği içinde Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Zeki, Çevik ve Ahlaklı bireyler yetiştirmek; Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareket ederek öğrencilerimizin tüm yaşamları boyunca spor ve sanat yapma yaptırtma alışkanlığı kazandırmak esas amacımız dır.

Bölümümüzün içerisinde bulunan derslerimiz Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Jimnastik, Yaratıcı Drama, Halk Oyunları ve Satranç dır. Bölümümüz içerisinde yer alan kişisel farklılıklara, bilgi ve beceri düzeylerine göre alanında uzman öğretmenler eşliğinde yetenek tarama testi uygulanır ve Öğrenci Kulüp çalışmaları için ayrılır. Öğrencilerimiz her branş için ayrı olarak hazırlanmış atölyelerde derslerini işlemektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Genel Amaçları :

• Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri

Tavır ve alışkanlıklar edinme

Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme

İyi duruş alışkanlığı edinebilme

Görev ve sorumluluk alma

Lidere uyma ve liderlik yapabilme

Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme

Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme

Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme.

Beden Eğitimi ve Sporun Fiziksel - Psikomotor Gelişimindeki Rolü :

Kalp Dolaşım Sisteminin Dayanıklılığı : Kassal dayanıklılığın bir öğesidir ve kalbin, akciğer dolaşım sisteminin uzun süre devam eden orta ve yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir.

Kas Kuvveti : Fiziksel olarak kuvvet ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet, kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir.

Kas Dayanıklılığı : Dayanıklılık, yorgunluğa rağmen etkinliğe devam edebilmektir.

Esneklik : Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir.

Koordinasyon : Kompleks hareketlerin gerçekleştirilmesinde kasların mükemmel uyumlu çalışması yeteneğidir.

Denge : Vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir.

Sürat : Belli bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.

Güç : Kısa zaman içerisinde maksimum çaba yeteneğidir.

Görsel Sanatlar Dersinde Amacımız :

Öğrencilerimizin soyut kavramları, somut kavramlara dönüştürebilme ve hislerini görsel sanatlar aracılığı ile kavramasını sağlamak

Kişisel yetenek düzeylerini zenginleştirip, estetik bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak

Yapmış olduğu çalışmalarda sorumluluk bilinci ile hareket edip, amacına uygun materyal seçmesini sağlamak ve seçmiş olduğu materyalden anlam çıkartabilmesini sağlamak.

Gördüğünü algılayan, düşünen ve bir takım kararlar almasını sağlayarak estetik bir bakış açısını yakalayabilen bireyler yetiştirmektir.

Müzik Dersinde Amacımız :

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarında ki müzik derslerinde farklı yaş gruplarına, farklı metotlarla “ Herkes müzik yapabilir” felsefesi doğrultunda bir müzik eğitimi programı uygulanır.

Öğrencilerimiz gerek kulüp çalışmalarında gerek okulumuz içinde oluşturulan bando, enstrüman grupları ile bir bütünün parçası haline gelir. Güncel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek müzik eğitim sisteminin içine dahil edilir.

Her öğrencimizin mutlaka bir enstrüman ile tanıştırılmasını sağlayıp yaşam boyu bir enstrüman kullanmasını sağlamaktır.

Satranç Dersinde Amacımız :

Satranç, pek çok olumlu niteliği bünyesinde barındıran ve entelektüel mücadelenin en yüksek şekilde cereyan ettiği bir alandır. Satrancı en temel biçimde “doğru düşünme yöntemi” olarak ele alabiliriz. Bunun dışında, satrancı bir yaşam felsefesi olarak da niteleyebiliriz. Satranç; bilimin, sanatın, sporun tüm unsurlarını barındıran sihirli bir dünyadır. Bu dünyanın nitelikleri kullanılarak; doğru, hızlı ve esnek düşünebilen, dakik hareket eden, tek bir nokta üzerine yoğunlaşabilen, ezberlemeyen ve analiz ederek öğrenen, sistemli ve disiplinli çalışmaya değer veren, kaybetmeyi de yaşamın bir parçası olarak gören, dost canlısı ve sosyal, katı kuralcı olmayan ama mevcut kurallara saygı gösteren kuşaklar yetiştirebiliriz.

Unutmamamız gereken önemli bir nokta, satranca damgasını vurmuş büyük isimlerin satranç dışında da mesleklerinin olduğu ve bu alanlarda da çok başarılı olduklarıdır. 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden birisi olan ve 27 yıl dünya satranç şampiyonluğu unvanını taşıyan Dr. Emanuel Lasker, yapay zekanın ve bilgisayar satrancının yaratıcılarından ve eski dünya satranç şampiyonlarından Mihail Botvinnik bu konuda en belirgin iki örnektir

Yukarıda saydığımız niteliklere sahip öğrenciler yetiştirebilmek için, azami çabayı göstermektedir. Bunun yanı sıra kulüp çalışmaları ve turnuvalara katılmak için okul satranç takımı çalışmaları da yapılmaktadır.

Satrancın değerini ve önemini anlatan dünya şampiyonlarının sözleriyle yazımıza son verelim:

"Satranç analiz sanatıdır."

Botvinnik

Satranç her şeyden önce bir mücadeledir.

Yaratıcı Drama Dersimizin Amacı :

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama derslerimiz, tiyatro, sinema, dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir

Drama, sözlü-sözsüz ,yazılı-yazısız her konuda, her alanda yapılan canlandırmaları, etkinlikleri kapsar. Günlük yaşamımızda yüzlerce drama yaparak bir günümüzü tamamlarız. Dramatizasyon ise daha planlıdır. Tasarlanmış ya da yazılmış bir konunun canlandırılmasına dayanır. Drama çalışmaları daha esnek, yoruma daha açık, değiştirilmeye daha uygundur. Oyunlarla iç içe girebilir. Dramatizasyon ise konusu belirlenmiş, rol dağılımı yapılmış çalışmalardır. Drama ve dramatizasyon çalışmaları genellikle kümeleşerek yapıldığından, öğrenciye paylaşma, görev ve sorumluluk kazanma, sosyalleşmeye yardımcı olma, ortak çalışmalara yatkınlık gibi alışkanlıklar kazandırır.