Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıAnaokulu

3 - 6 Yaş Anaokulu

Doğa  İle Birlikte Öğrenenin
Burası iki şeyin karşımı: Okul ve doğa.
“Okul, çok çeşitli bahçe alanlarına ve çiftlik hayvanları ağılına bakan bir üçgen binalar kümesi şeklinde tasarlanmıştır.
Zübeyde Hanım Eğitim Kurum’larında eğitim programımız Finlandiya eğitim sistemi incelenerek hazırlanmıştır. Montessori Eğitim Metodunu kullanmaktayız.

Nedir Montessori?

Montessori eğitimi, çocuk merkezli olması, kullanılan materyallerinin özellikleri  ve eğitim anlayışı ile çocuğun gelişimini desteklemektedir. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim yaklaşımında çocuklar gerçek materyallerle birebir çalışmakta ve bu materyaller çocukların gelişim alanlarını desteklemektedir.

Bu Okulda Özgüveni Yüksek Çocuklar Yetişiyor…

• Yaşamı tecrübe etmesine fırsat verilen
• Kendini düşünsel ve duygusal olarak ifade edebilen
• Sınıf içi kararları ve sorumlulukları etkin olarak paylaşabilen
• Öğretmen ve çocuk eğitiminde saygı ve sevgiyi esas alabilen
• Çocuklara sanat ruhunun aşılandığı, sanatçı ve eserleri tanımaya yönelik çalışmaların yer aldığı
• Çocuğun ‘RUH SAĞLIĞINI’ ve ‘MUTLULUĞUNU ’ hedef alan bir eğitim ortamı sunulmaktadır.Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Anaokulunu Farklı Kılan Nedenler

Eğitim Programımız, Montessori gibi dünya çapında kabul görmüş  eğitim programlarının uygulama, yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilerek hazırlanmıştır.
Montesorri sınıflarında gerçek materyallerle çalışmak ön plandadır.
Montesorri materyalleri çocuğa dünyayı keşfetmek için fırsatlar sunar. Böylece çocuklar BAŞARDIM duygusunu tadarlar….
“Çiftçilik Anaokulu” Çocuklara Kendi Yiyeceğini Yetiştirmeyi Öğretecek
Yarı çiftlik yarı okul olan  proje, öğrenmeye üç yaklaşım getiriyor: Doğadan öğrenmek, teknikten öğrenmek ve uygulamadan öğrenmek.

Çocukların Sağlıklı Olmak İçin Egzersize Değil, Serbest Oyuna İhtiyacı Var

Oyun çocuğun işidir. Çocuklar fiziksel olarak hareket etmek durumundadırlar ve bu onların öğrenmelerini etkileyen en önemli etkendir. Bu yüzden okulumuzda çocuklarımızın serbestçe koşup hareket edebileceği, serbest oyun oynayabileceği geniş oyun alanları mevcuttur. Serbest oyun nörolojik sistem için faydalıdır. Çünkü bir çocuğun nörolojik sistemi, ihtiyaç duyduğu duyusal girdiyi doğal bir şekilde kendi başına aramak için tasarlanmıştır.

Bu Okulda Hiç Teknoloji Yok
Çocukların doğa ile bağ kurmalarını sağlamak için teknolojiden uzak duruyoruz.

Montesorri Eğitim Etkinliklerimiz; 

• Günlük Yaşam Becerileri Etkinlikleri
• Duyu Eğitimi Etkinlikleri
• Matematik Etkinlikleri
• Dil Geliştirici Etkinlikler
• Kozmik Eğitim (Evrensel Öğrenme Etkinlikleri) olmak üzere 5 temel etkinlik alanını kullanmaktayız.Rehberlik Hizmetlerimiz

• Bireysel Veli Görüşmeleri
• Çocuk Değerlendirme Testleri
• Oyun Terapisi