Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıOrtaokul
Farklı Bir Gelecek İçin Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu

Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak amacıyla “Okuldan Fazlası” sloganıyla yola çıkan Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu, kurumun eğitim modeli ve programında yer alan akademik sistemlerin yüksek oranda uygulanmasını sağlayarak, hem bireysel hem de sosyal boyutta kendini bulmuş, yeteneklerinin farkında, amaçlarını bilen ve bu uğurda mücadele verebilen, azimli ve sorumluluk sahibi, kendileri ve çevreleriyle ilgili sorumluluklarını yerine getirebilen bireyler yetiştirmek için öğrencileri takip eder ve yönlendirir.

Uygulanan Eğitim Modelleri

• Öğretim Stratejisi:
Dersler aktif öğrenme yöntemi kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlanır.

• Eğitim Teknolojileri:
Öğretmenler sınıflarda bulunan akıllı tahta, internet erişimi imkanlarını derslerinin niteliğini arttırmak amacı ile verimli bir şekilde kullanır.

• Koçluk Programı:
Koçluk sistemi ile koçluk yapılan öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.

Rehberlik Programı

Özel Zübeyde Hanım Okulları’nda gelişimsel ve önleyici rehberlik modeli uygulanmaktadır. Rehber öğretmenler rehberlik programının uygulanışında sınıf öğretmenleri ile işbirliği halinde çalışır.
Rehberlik biriminin yaptığı diğer çalışmalar:

LGS'a Hazırlık Dönemine Dair Çalışmalar:
• LGS'a hazırlık konusunda aklınızda hiçbir düşünce kalmasın; bu döneme akademik bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle, güçlü bir kadroyla geliyoruz. Sizin ve çocuklarınızın heyecanına ortak olup zararlı yan etkilerinden nasıl korunabileceğinize dair gerek size gerekse çocuklarınıza bu süreçte en büyük destekçi olmaya kararlıyız. Aşağıda yer alan daha nice soru ve sorunlarınıza cevap vermek için, bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatabilmeniz için yanınızdayız.

. Sınav Kaygısı nedir, nasıl aşılır?
. Hazırlık sürecinde çocuklara nasıl davranırsak yardımcı olmuş oluruz, nelere dikkat etmemiz gerekir?
. LGS sınav sistemi nedir, bizleri bu süreçte neler bekliyor?
. Nasıl Verimli ders çalışabilirim?
. Deneme sınav sonuçlarımı nasıl yorumlayabilirim? Eksikliklerimden korkmam gerekiyo mu?

• LGS'a Çalışma Yöntemine Dair İpuçları
LGS hazırlık aşamasında bütün soru çeşitlerine hakim olmak gerekir. Her kaynağın kendine özgü soru çeşitleri vardır. Dolayısıyla mümkün olduğunca çok kaynaktan çalışılmalıdır.
Burada önemli olan, öğrencilerin çözemedikleri soruları geciktirmeden öğretmenleriyle paylaşmak ve gerekiyorsa konu tekrarı yapmaktır.

Çocuk- Ergenlik ve Veli Yaklaşımı İle İlgili Çalışmalar
Gerçekten zorlu ve sabır isteyen bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönem sadece çocukları değil, veliyi de duygusal anlamda etkileyen bir özelliğe sahiptir. Sabırlı ve soğukkanlı davranıp bu dönemde çocuktaki karakteristik özellikleri bilirsek ve normalleştirebilirsek her şey daha kolay olacak. Bu süreci daha kolay atlatmanız için yıl içinde rehber öğretmenlerimiz sizleri yalnız bırakmamakta, gerekli önlem ve bilgilendirmeleri sizlere sunmaktadır.

Öğrenci Kişisel Gelişim Programları

Okul tarafından organize edilen proje, konferans, yarışma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb. çalışmalarda görevlendirilen öğrencilerin bu sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenir.

Akran Koçluğu:
İki denk kişi arasındaki, kendini bireysel ve mesleki açıdan geliştirmeye dayalı ilişkidir. Öğretmen-öğretmene, müdür yardımcısı-müdür yardımcısına koçluk yapar. Bu sistemde kişi kendi istediği bir koç seçerek, kendi belirlediği veya dersini izlemek yoluyla birlikte karar verdikleri bir sorun üzerinde koçuyla çalışır.

Eğitsel Aktiviteler

• Ulusal-Uluslararası Çalışmalar:
Ortaokulda öğrencilere kurum tarafından hazırlanan program ile kendi imkânlarını kullanarak gerekleri kriterleri sağlamaları durumunda yurtdışında yaz okuluna gitme imkânı sunulur. Ayrıca uluslararası projeler ve okul gezileri ile öğrenciler yurtdışı deneyimi kazanır. Öğrenciler prestijli proje yarışmalarına, gençlik konferanslarına, münazara ligi vb. çalışmalara katılırlar. Okul gezileri ile deneyim kazanırlar.
• Laboratuvar Uygulama Programı:
Laboratuvar uygulamaları öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmek ve bilginin kalıcılığını sağlamak açısından Özel Zübeyde Hanım Okulları eğitim programında çok önemli bir yere sahiptir. Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu bünyesinde yer alan laboratuvarlar eğitim teknolojilerindeki son gelişmelere uygun donanıma sahiptir. Laboratuvar çalışmaları “Laboratuvar Uygulama ve Kullanım Prosedürü’ ne uygun olarak yapılır.
• Kulüp Çalışmaları:
Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri sosyal, sportif, sanatsal çalışmalarla hayata geçirme fırsatı sunar.
Resim, Müzik, Seramik, Rölyef, Baskı, Vitray, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Spor kulüpleri.
• Veli Görüşme:
Veli, öğrenci, okul işbirliğini sağlayarak öğrenci başarısını arttırmak için koçluk sistemi içerisinde görüşmeler yapılmaktadır. Yılda iki kez belirlenen tarihlerde veli toplantısı düzenlenerek öğrencilerin kişisel ve akademik başarıları değerlendirilir.


Yabanci Dil

• İngilizce
İzmir Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları İngilizce Bölümü olarak hedefimiz; okul öncesinden başlayarak ortaokul sonuna kadar öğrencilerimizin hem günlük yaşamlarında hem de uluslararası platformlarda dil becerilerini en üst düzeye getirmektir. Amacımız; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri için, global olarak İngilizce öğretiminde gelişmeleri takip eden, teknoloji ile iç içe, modern öğretim metotlarını ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı ve etkin bir öğretim ortamı oluşturmaktadır.
İngilizce derslerimizde yaparak-yaşayarak öğrenmenin bilinciyle hem kendi içinde hem de disiplinlerarası projelerle, drama, story telling gibi etkinliklerle destekleyerek, öğrencilerimizin İngilizceyi de anadilleri gibi etkin şekilde kullanmalarını sağlanmak amacıyla çalışmalar planlanmaktadır. Okulumuzda Native Speaker’larımızla da doğal konuşma ortamları sağlanarak İngilizce öğretimimiz desteklenir. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında İngilizce olarak hem yazılı hem sözlü kendilerini ifade edebilecek ve dünya vatandaşlığına adım atmış olacaklardır
Programımızın başarısını ve öğrencilerimizin gelişimini uluslararası düzeyde yapılan sınavlarla gözlemlemekteyiz. Programımız dâhilinde öğrencilerimizin aşağıdaki sınavlara katılımları teşvik ve organize edilmektedir.

• 3. sınıfta ‘starter’ ya da ‘movers’
• 4. sınıfta ‘movers’ ya da ‘flyers’
• 5. sınıfta ‘flyers’ ya da ‘KET’
• 6. sınıfta ‘KET’
• 7. ve 8. sınıfta ‘PET’

• Almanca
İkinci dil olarak Almanca eğitimi verilir. Dersler öğrencinin dili kullanabileceği interaktif etkinlikler ile yapılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Ölçme Değerlendirme

Okulun farklı kademelerinde tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımının yanı sıra dış kaynaklı ve öğretmenlerin hazırladığı sorulardan oluşan deneme sınavları yapılır.

Özel Zübeyde Hanım Ortaokulunda, her öğretmen kendi dersinin başarısının gelişiminden öncelikli olarak sorumludur.

Ölçme-Değerlendirme Bölümü okulda yapılan çoktan seçmeli sınavlara dair ders, sınıf, şube bazında gelişimlerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Yapılan sınavlar o yıl daha önce yapılan sınavlar ve son 2 yılın sonuçları ile karşılaştırılır.

Ölçme-Değerlendirme Bölümü aylık olarak sınıf bilgi haritası, şube gelişim raporu ve varsa puan gelişimini gösteren tablolar hazırlar ve okulda kullanılan rubrikleri değerlendirir.

Ayda bir defa ilgili müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme alan uzmanı, ilgili zümre başkanı ve ders öğretmenlerinin katılımıyla okul idaresi tarafından kazanım temelli değerlendirmelere ağırlık verilen, sene başında belirlenen saatte sınav değerlendirme toplantıları yapılır.

Okul bünyesinde öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sorular (klasik veya çoktan seçmeli) Ölçme-Değerlendirme Bölümü personelleri tarafından soru bankasına kaydedilir.Zübeyde Hanım Okullarında Yaşam

• Kayıt Kabul
Öğrenciler, belirli bir puan dahilinde kayıt yaptırılır.

• Kafeterya ve Yemekhane
Sağlıklı bir öğünde olması gereken besin ögeleri göz önünde bulundurularak beslenme uzmanları eşliğinde hazırlanan menüler deneyimli aşçılar tarafından okulda hazırlanır. Öğrencilerim okul içerisindeki kafeteryalardan gün içerisinde sağlıklı aperatifler alabilir.

• Sağlık ve Hijyen
Sağlık hizmeti tam donanımlı revirde, alanında yetkin sağlık personeli tarafından verilir. Temizlik hizmeti, okul temizliği alanında deneyimli personeller tarafından sağlanır.

• Güvenlik
Okulun giriş noktalarında ve çevresinde 24 saat bulunan güvenlik görevlilerinin yanında bina içinde ve dışında yer alan güven kameraları yer alır.