Facebook Pixel Ortaokul - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Eğitim Felsefemiz

Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu olarak eğitim felsefemiz, Atatürkçü, demokrasiye inanan, kendi kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, ana dilini ve yabancı dilleri iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen özgüvenli, yüksek ahlaklı, iyi insan modelli, mutlu ve duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencileri; araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, risk alan, bilgili, ahlaklı, prensipli, duyarlı, açık fikirli, özgüveni gelişmiş, iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişir.

Öğretim Stratejimiz

• İlk hedefimiz önce iyi insanlar yetiştirmektir.
• Derslerimizde aktif öğrenme yöntemi kullanılarak, öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulanır.
• Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur ve kişiye özgü öğrenme ortamı sağlanır.

Eğitim-Öğretim Ortamlarımız

Çağdaş eğitim-öğretim ortamında öğrencileri çağın ötesine taşıyacak tüm etkinliklerin uygulanmasına olanak sağlayan en son teknoloji ile donatılan;
• Dersliklerimiz: Dokunmatik LED ekranlı ve bilgisayarlı akıllı tahtalar kullanılır.
• 3D Laboratuvarlarımız: Soyut kavramları somutlaştırma
• Fen Bilimleri Laboratuvarları: Öğrenme edinimini deneysel çalışma ile desteklemek ve bilginin kalıcı olmasını sağlamak.
• Bilişim Teknolojileri Laboratuvarı: Ulusal ve evrensel ölçütlerde kodlama,robotik, inovasyon ve programlama ile öğretim programını desteklemek.
• Robotik sınıf: Öğrencilerde mekatronik beceriyi geliştirerek onları teknoloji açıdan çağa hazırlamak.
• Görsel Sanatlar Atölyeleri: Hayal gücü, psikomotor gelişimi, estetik algıyı geliştirmek.
• Müzik ve Ses Atölyeleri: Öğrencilerin işitsel algısını geliştirmek, enstrüman çalabilmesini ve Orff Eğitimi ile ritm duygusunun gelişmesini sağlamak.
• Satranç Derslikleri: Öğrencilerimizin satranç ile planlama ve düşünme yetilerini geliştirmek.
• Spor Kompleksi: Açık ve kapalı spor alanları (Basketbol, Futbol, Tenis Kortu, Yüzme Havuzu, Voleybol Sahaları, Bocce, Bale ve Cimnastik Salonları) ile fiziksel ve ruhsal gelişime katkı sağlamak. (Tesisler kampüslere göre farklılık gösterebilir)
• Açık Hava Derslikleri: Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirme.
• Amfi Tiyatro: Sanatsal ve kültürel etkinliklerle öğrencileri sosyal yaşama hazırlamak.
• Konferans Salonu: Eğitim ve öğretimi destekleyen seminer ve konferanslar için kullanılır.
• Kütüphane: Tam donanımlı kütüphanemizde öğrencilerimize okuma ve kitap sevgisini aşılamak.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ
Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın haftalık ders Çizelgesine bağlı 40 saatlik eğitim programı uygulamaktadır.

5.Sınıflarımızda Ağırlıklı Yabancı Dil Programında, 2 dilli eğitim programı uygulanır.
• 12 saat İngilizce: 8 saat MC, 2 saat SK, 2 saat Native
• 2 saat Almanca
• Toplam 16 saat haftalık yabancı dil programı 2 saat hafta sonu dersleriyle desteklenerek haftada 18 saat yabancı dil eğitimi yapılmaktadır.
6. Sınıflarımızda
• 11 saat İngilizce: 9 saat MC, 2 saat Native
• 2 saat Almanca

 • 7. Sınıflarımızda
  • 10 saat İngilizce: 8 saat MC, 2 saat Native
  • 1 saat Almanca
 • 8. Sınıflarımızda
  • 6 saat İngilizce: 6 saat MC

•İki yabancı dille ( İngilizce –Almanca) eğitim verilmektedir.

Yabancı dil eğitiminde; dünya çapında Yabancı Dil Eğitimi 21. Yüzyıl becerilerini geliştiren çalışma ve projelere katılım göstererek öğrencilerimize öğrenme, kendilerini tanıma ve gerçekleştirme ortamları hazırlarız.
• Cambridge Üniversitesi’nin Yabancı Dil Eğitiminde Bilimsel Yöntem ve Teknikleri.
• “Communicative Approach” (Integrated Skills & Context)
• Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini birlikte uygulamak ve dil bilgisi kurallarını bu dört beceri aracılığıyla öğretmek. Kelime hazinesi metinsel yaklaşımla geliştirmek esas alınır.

 • • Öğrencilerin yabancı dilleri, oyunlar, hikayeler, şarkılar, zengin görsel materyaller, parmak oyunları, drama ve proje çalışmaları ile yaparak ve yaşayarak öğrenmesi hedeflenir.

İkinci yabancı dil olarak verilen Almanca eğitiminde dersler öğrencilerin dili kullanabileceği interaktif etkinliklerle yapılır. Öğrencilerin, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

5. Sınıftan itibaren öğrencilerimiz, dünya çapında geçerliliği olan Cambridge ve Telc sınavlarına hazırlanır ve bu sınava girerek dünya standartlarında İngilizce ve Almanca seviyelerini belirlerler.

Yabancı Dil eğitimimizin amacı; ikinci dilini, kendi seviyesi doğrultusunda aktif kullanabilen, Uluslararası projelere katılan, Uluslararası sınavlara katılan, gündemdeki olayları izleyen, Münazara yapabilen ve toplum içinde sunum yapabilen bireyler yetiştirmektir.

Satranç, Drama, Bilgi Teknolojileri- Kodlama- Robotik, Modern Dans dersleri de haftalık eğitim programı içinde yer almaktadır.

• 5.6.7.ve 8.sınıflarımıza yönelik hafta sonu takviye (MEB izinli ve onaylı) kurslarımızda yapılan derslerle öğrencilerin öğrenimlerini pekiştirmesi sağlanır.

•Kulüp çalışmalarımızla öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almış oldukları teorik bilgileri sosyal, sportif, sanatsal çalışmalarla yaşama geçirme fırsatı sunulur.

•Sosyal Sorumluluk Projeleri, iyi insan modeli, insanlık sanatı eğitimi ile öğrencilerin duyarlılığının ve farkındalığının arttırılması hedeflenir.

Advisor Sistemi (Danışmanlık Sistemi)

Sınıf şube rehber öğretmeni, rehber öğretmen ve öğrencinin dersine giren diğer branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde öğrencinin sosyal ve akademik başarı durumunu analiz ederek, eksiklerini giderme konusunda öğrenciye yardımcı olmak, yıl içerisinde doğabilecek sıkıntıları önlemek için tedbirler alarak bunları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemde danışman öğretmen, öğrenci ve veli ile düzenli olarak bireysel görüşmeler yapar ve öğrenci takibi konusunda katkı sağlar. Aylık veli görüşmeleri ile her ay aileye düzenli olarak öğrenci ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Rehberlik Birimimizin Çalışmaları

Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak amacımız; özgüven sahibi, iletişim becerisi gelişmiş, akademik ve sosyal başarısı yüksek, çözüm üretebilen, karar verme yeteneğine sahip, farkındalığı olan, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında çağdaş bireyler yetiştirme yolunda rehberlik etmek ve mutlu aileler – iyi insanlar oluşturmaktır.

Bu amaç doğrultusunda;
Kişisel-Sosyal Rehberlik Alanında; kendini tanıma ve kabul etme, özgüven oluşturma, amaç belirleme, karar verme, iletişim becerilerini geliştirme, problem çözme becerisi kazandırma, uyum ve davranış sorunlarını giderme,
Eğitsel Rehberlik Alanında; okul başarısını geliştirmeye yardımcı olma, bir üst kuruma geçiş konusunda rehberlik etme, başarıyı engelleyen etmenleri azaltma ve ortadan kaldırmaya yardımcı olma gibi konularda aile ve ders öğretmenleri iş birliği ile hizmet verilmektedir. Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerin duyusal, bilişsel, duygusal, sosyal gelişmelerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişimlerinin desteklenmesi ile sosyal becerilerinin arttırılması amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Mesleki Rehberlik; LGS sınavına yönelik; öğrencilerin meslekleri tanıması ve geleceğini planlaması için seminerler, meslek tanıtımları, meslek etkinlikleri ve saha çalışmaları yapılır.

Uygulanan Envanterler

1.Bana Kendini Anlat Envanteri: Öğrencilerimizin otobiyografi tekniği ile kendilerini rahat bir şekilde anlatmaları sağlanır. Özellikle ilkokullarda bu tekniğin daha işlevsel olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar incelenerek ihtiyaç duyulan öğrencilerle birebir görüşmeler yapılır.
2.Problem Tarama Envanteri: Uygulanan problem tarama envanteri ile öğrencilerimizin sağlık, okul, aile, kişilik ve meslek gibi konularda yaşadıkları sıkıntıları daha rahat ifade etmeleri ve böylece problemlerin kolay tespit edilmesi sağlanır. Problem tarama envanteri analizine göre gerekli görülen öğrencilerimizle de görüşmeler yapılarak ihtiyaç dahilinde de öğretmenlerimiz ve aileler ile iş birliğine gidilir.
3.Çalışma Davranışı Değerlendirme Formu: Öğrencilerimizin çalışma alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla uygulanır. Veriler değerlendirilerek etkili öğrenme, verimli ders çalışma teknikleri hakkında çocuklarımız bilgilendirilir ve buna göre çalışma programları oluşturulur.
4.Bir Aile Çiz Testi: Öğrencilerimizle uyguladığımız bu teknik çocukların aile algısını, aile içinde kendini nerede gördüğünü, aile bireyleri hakkındaki duygu ve düşüncelerini, aile içinde çatışma veya huzursuzluk olup olmadığını keşfetmek amacıyla gerçekleştirilir. Yapılan bireysel görüşmelerle de desteklenen bu tekniğin sonuçları ihtiyaç doğrultusunda ilgili kişilerle paylaşılır.
5.Sınav Kaygısı Envanteri: Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi ve kaygı nedenlerinin saptanması amacıyla öğrencilerimize “Sınav Kaygısı Envanteri” uygulanır. Envanterin toplu sonuçları ve analizi yapılarak gerekli öğrencilerle birebir görüşmelerle kaygı oranlarını azaltma yoluna gidilir. Ayrıca sınav kaygısını azaltmaya yönelik sınıf semineri verilir ve sonuçlar da gerek sınıf rehber öğretmeni gerekse branş öğretmenleri ile paylaşılır.
6. Rehberlik çalışmaları: Bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, drama etkinlikleri ile yapılan rehberlik dersleri, veli görüşmeleri ve seminerler şeklinde yapılmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında özellikle;

• Sınav Analizi ve Başarı Takibi
• Verimli Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi
• Sınav Kaygısı ve Başa Çıkabilme Yolları
• Sınav Taktikleri ve Test Teknikleri
• Odaklanma ve Dikkat
• Hedef Belirleme
• Okul Tanıtımları
• Tercih Rehberliği vb. konular ele alınmaktadır.

Ortaöğretime geçiş sınavına, akademik birikimimizle ve deneyimlerimizle, güçlü bir kadroyla hazırlık çalışmalarımız yaz döneminde başlayıp yıllık çalışma planına göre sonuçlandırıyoruz. Bu süreç içinde mümkün oldukça çok ve çeşitli kaynaklardan yararlanarak ölçme ve değerlendirme olanaklarımızı artırıyoruz. Bu süreçte sadece öğrencilerimizi değil, velilerimize de rehberlik çalışmaları ve görüşmeleriyle sınav heyecanını ve kaygı düzeyini azaltmayı hedefliyoruz. Planlamalarımız, öğrencilerimizin dönemsel özelliklerini de dikkate alarak yapılmaktadır. Rehberlik servisimiz ve öğretmenlerimiz bu zorlu süreçte sizlerle beraber gerekli önlem ve paylaşımları sunmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Velilerimiz ile öğrencilerimiz hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunmak ve eğitim öğretim sürecini işbirliği içinde yürütmek amacıyla genel ve bireysel veli toplantılarıyla görüşmeler yürütülür. Ayrıca rehberlik servisinin işleyişi ve çalışmaları hakkında genel bilgilendirmeler yapılır.

Öğretmen Görüşmeleri

Sınıf şube rehber öğretmenlerimiz ile sınıf bazlı görüşmeler yapılarak sınıf rehberlik çalışmaları için işbirliğine gidilir. Bunun yanı sıra tanı konan, uzman desteği alan, tıbbi destek alan öğrenciler hakkında bilgilendirmeler yapılır. Öğrencilerin akademik başarıları, sınıf içi uyumları ve sosyal becerileri hakkında da öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunarak iş birliğine gidilir. Ayrıca sınıf rehberlik çalışmalarının yürütülmesinde sınıf şube rehber öğretmenlerimize destek olunarak süreklilik sağlanır.

İnsanlık Sanatı
 • Akademik başarının, gücün, maddi zenginliğin ve hırsın ön plana geçtiği günümüz eğitim sisteminde başarılı ve zeki öğrenciler yetiştirmenin ötesine geçmek istedik.
 • Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlarken insan olmayı iyiliği ve erdemleri öğrenmelerini hedef aldık ve bu dersleri sadece teoride bırakmayıp pratik uygulamalarla ödevlendirdik.
 • Eğitimimizin amacı öğrencilerimizin sınavlardan yüksek notlar alıp çok iyi yabancı dil konuşup iyi üniversitelerde okuyup zengin ve başarılı olmalarını sağlamanın yanı sıra, iyi insan olmayı, ahlaklı olmayı,erdem ve değer sahibi olmalarını sağlamaktır.
 • VİCDANLI DOKTORLAR
 • CENTİLMEN SPORCULAR
 • ADALETLİ AVUKATLAR
 • ŞEFKATLİ ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİYORUZ.
 Ders Konularımız
 • İYİLİK VE KÖTÜLÜK:
 • -İyi insan ne demektir ve neler yapar?
 • -İyilik evrensel mi yoksa kişisel midir?
 • -İnsanlar neden kötülük yapar?
 • -İyilik öğretilebilir mi?
 • SEVGİ
 • DOSTLUK
 • SABIR
 • GÜVEN
 • ŞEFKAT
 • FEDAKARLIK NEDİR VE NASIL UYGULANIR ?
 • HOŞGÖRÜ,ÖNYARGI VE KALIPYARGI NEDİR?
 • EVRENSEL ADALET KAVRAMI
 • KİBİR VE MÜTEVAZİLİK
 • DOĞRU YANLIŞ VE YALAN
 • MUTLULUK

 • MUTLULUK İYİ ZAMAN GEÇİRMEK MİDİR?
 • ZENGİN VE BAŞARILI OLMAK MUTLULUK GETİRİR Mİ?
 • NEDEN ACI ÇEKERİZ? ACI ÇEKMEDEN YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?
 • PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK NEDİR?
 • ERDEMLER

 • EVRENSEL ERDEMLER NEDEN VAR?
 • ERDEMLİ İNSANLARIN HAYATINDAN ÖRNEKLER
 • ETİK VE AHLAK
KAYIT ŞARTLARI

• Okul yönetimi ile ön görüşme
• Ara sınıflarda akademik başarı testi
• Rehberlik görüşmesi
• Burdon dikkat testi
• Bir aile çiz testi yapılmaktadır.
,

Tüm kayıtlarda; öncelikle ulusal sınav sonuçları ya da kayıt kabul sınavı sonuçları dikkate alınarak eleme yapılır. Daha sonra rehberlik değerlendirmesi yapılarak kayıt kabul işlemi gerçekleştirilir.

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.