Facebook Pixel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanlığı - Bornova Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Bornova Kampüsü

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanlığı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Elif Çıplak


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin işleniş amacı; 

Dinin temel kavramları olan “inanç, ibadet, ahlak” üçlüsünü kavratmak, hurafe ve batıl inanışlardan uzak, gerçek dini öğretmek, öğrencilerimizi doğruluk, dürüstlük, empati, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, özen gösterme gibi temel insani değerlere ulaştırmak, bütün insanlara renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit davranmanın gerekliliğini benimsetmek, evrensel değerlere bağlı, özgür düşünceli, gelecek nesillere köprü olacak nesiller yetiştirmektir.