Facebook Pixel Kurumsal Tanıtım - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Özel Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları 2016 yılında KARDENİZ A.Ş Yönetim Kurulu tarafından “Çağdaş ve nitelikli eğitim" hedefiyle, insana yatırımın en önemli değer olduğu düşünülerek kurulmuştur.

Eğitimde Türkiye markası olmayı hedefleyen Özel Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, fiziki yapısı, eğitim sistemi, donanımlı kadrosu ve çalışanları ile İzmir’de ve Türkiye’de eğitim-öğretim alanında öncü bir kurum olma hedefindedir. Bünyesinde Anaokulu, İlkokulu,  Ortaokulu, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi bulunmaktadır. 


Vizyonumuz

“Bir anne dünyayı değiştirebilir, dünyayı değiştirecek liderler yetiştiriyoruz” idealiyle çıktığımız yolda; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve uluslararası değerlerin bilincinde, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, özgüveni ve iletişim becerileri güçlü, İzmir’den dünyaya açılacak, ülkemizde ve dünyada bizleri en iyi şekilde temsil edecek lider ruhlu gençleri insanlığa kazandırmak en önemli amacımızdır.

Zübeyde hanım eğitim kurumları öğrencileri; araştıran ,sorgulayan,bilgili,ahlaklı,prensipli,kendini bilen,duyarlı,açık fikirli,özgüveni gelişmiş,iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişir.


Misyonumuz

Etkili iletişim kurabilen, sürekli kendini yenileyen, gelişen ve değişen yaşam koşullarına ayak uyduran

Ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş

Kendisiyle, ailesiyle, toplumuyla, değerleriyle barışık

Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen

Etik değerler taşıyan ve bu değerlerle hareket eden,

Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören

Evrensel bir vatandaş olabilmek için birinci yabancı dil olarak İngilizce’yi ve ikinci yabancı dil olarak Almanca’yı öğrenen ve bir iletişim aracı olarak kullanabilen

İyi, ahlaklı, vicdanlı, disiplini hayat felsefesi haline getirmiş, ekip çalışmasına yatkın, üretime yönelik projeler geliştirip uygulayabilen, liderlik vasıfları gelişmiş mezunlar vermeyi varlığımızın sebebi sayıyoruz.


İlke ve Değerlerimiz
 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı
 • Eğitimde kaliteye önem veren
  • Araştıran ve kendini yenileyen
  • Yaratıcı
  • Değişen bilgi ve teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getiren
  • Sorgulayan
  • Problem çözme becerisi gelişmiş
  • Yeteneklerinin farkında olan
  • Yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinen
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı
  • İnsana verdiği değerden, duyduğu saygıdan ödün vermeyen
  • İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, zümre ayrımı yapmayan
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne bağlı
 • Çevreye ve kültürel değerlere saygılı
  • Yaşadığı ortamı tanıyan ve koruyan
  • İnsana, dünyaya ve doğal çevreye duyarlılığı gelişmiş
 • Ekip çalışmalarına inanan
  • Takım çalışmasının prensiplerini kavrayan ve uygulayan
  • “Ben” değil “Biz” kavramının gücüne inanan
 • Erdem sahibi
  • Dürüst,
  • İyimser,
  • Özgüveni yüksek,
  • Hoşgörülü,
  • Sorumluluk bilincinde,
  • Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen bir kurum olmaktır.
ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.