Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarıİlkokul
Farklı Bir Gelecek İçin Özel Zübeyde Hanım İlkokulu

Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak amacıyla “Okuldan Fazlası” sloganıyla yola çıkan Özel Zübeyde Hanım İlkokulu ve bünyesinde bulunan anasınıfı, kurumun eğitim modeli ve programında yer alan akademik sistemlerin yüksek oranda uygulanmasını sağlamak için belirli hedefler doğrultusunda eğitim öğretim çalışmalrını yürütür.

Hedeflerimiz:

• Her sınıf seviyesinde yıl boyunca yapılan öğretim aktivitelerinin yüksek performansta verimli olmasını sağlamak,
• 4. Sınıf sonunda yabancı dil konusunda seviye sınavlarında başarının sağlanması hedeflerinden yola çıkarak ilkokul kontenjanının doluluk oranının her yıl artış eğliminde olmasını sağlamak,
• 4. sınıf sonu itibari ile tüm öğrencilerin farklı sportif ve sanatsal alanlarını seçmesini sağlamak ve yetenekleri doğrultusunda ilgili yarışmalara katılımlarını desteklemek
• Öğrencileri ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak,
• İlkokul müdürlüğüne bağlı süreçlerin, veli, öğrenci ve çalışan memnuniyeti anket sonuçlarında başarılı olmasını sağlamak

Uygulanan Eğitim Modelleri

• Öğretim Stratejisi:
Dersler aktif öğrenme yöntemi kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlanır.

• Eğitim Teknolojileri:
Öğretmenler sınıflarda bulunan akıllı tahta, internet erişimi imkanlarını derslerinin niteliğini arttırmak amacı ile verimli bir şekilde kullanır.

• Koçluk Programı:
Koçluk sistemi ile koçluk yapılan öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.

Rehberlik Programı

Rehberlik Biriminin Çalışmaları;
Günümüzün eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimini de desteklemeyi hedeflemektedir. Özel İzmir Buca Zübeyde Hanım İlkokulu rehberlik birimi olarak, öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve devinimsel, gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişimlerinin desteklenmesi ile sosyal becerilerinin arttırılması amacıyla öğrenci ve velilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

  ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETİ

Eğitsel rehberlik hizmetleri
• Okula uyum sağlama(Oryantasyon)
• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
• Düşünme becerilerinin kazandırılması
• Odaklanabilme
• Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

Kişisel Rehberlik Hizmetleri (Sosyal ve Duygusal Gelişim)
• Okul kurallarını fark etme ve uygulama
• Kendini anlama ve değerlendirme
• Başkalarını anlama ve kabul etme
• Bedenini tanıma, ihmal ve istismardan korunma becerilerini geliştirme
• Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
• Öfkeyle başa çıkabilme
• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
• Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
• Gelişim dönemleri boyunca bedensel ve duygusal değişimlerin farkına varma ve kabul etme
•Duyguları tanıma ve yönetme becerilerinin geliştirme için uygun kanallar oluşturma.Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon
Çocukların ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade Zübeyde Hanım Okulu için öğrencilerini, öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır.
Bu nedenle okula yeni başlayan her öğrenci, okul öncesi süreçte rehberlik uzmanı tarafından karşılanır ve öğrenci ve velilerle bireysel çalışmalar yapar. Bu çalışmalarda, öğrencilerin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak etkili test ve envanterler kullanılır.
• Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir.
• Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir. Bireysel takip ve görüşmeler yapılır.

İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;
• Peabody Resim Kelime Testi
• Goodenough Harris Testi
• Gessell Gelişim Figürleri Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Aile Çiz Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Sosyometri

Velilere Yönelik Çalışmalar

PDR Birimi, velileriyle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Ortaya çıkan ve öngörülen sorunların çözümünde velilerin aile danışmanlığı yapılır.
Seminerler;
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Bültenler;
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
“Okyanusun Pusulası” adıyla ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır

Pdr Bölümüne Nasıl Ulaşılır?
Velilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak görüşme yapabilirler.

Öğrenci Kişisel Gelişim Programları

Okul tarafından organize edilen proje, konferans, yarışma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb. çalışmalarda görevlendirilen öğrencilerin bu sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenir.

Akran Koçluğu:
İki denk kişi arasındaki, kendini bireysel ve mesleki açıdan geliştirmeye dayalı ilişkidir. Öğretmen-öğretmene, müdür yardımcısı-müdür yardımcısına koçluk yapar. Bu sistemde kişi kendi istediği bir koç seçerek, kendi belirlediği veya dersini izlemek yoluyla birlikte karar verdikleri bir sorun üzerinde koçuyla çalışır.

Eğitsel Aktiviteler

• Ulusal-Uluslararası Çalışmalar:
Ortaokulda öğrencilere kurum tarafından hazırlanan program ile kendi imkânlarını kullanarak gerekleri kriterleri sağlamaları durumunda yurtdışında yaz okuluna gitme imkânı sunulur. Ayrıca uluslararası projeler ve okul gezileri ile öğrenciler yurtdışı deneyimi kazanır. Öğrenciler prestijli proje yarışmalarına, gençlik konferanslarına, münazara ligi vb. çalışmalara katılırlar. Okul gezileri ile deneyim kazanırlar.

• Laboratuvar Uygulama Programı:
Laboratuvar uygulamaları öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmek ve bilginin kalıcılığını sağlamak açısından Özel Zübeyde Hanım Okulları eğitim programında çok önemli bir yere sahiptir. Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu bünyesinde yer alan laboratuvarlar eğitim teknolojilerindeki son gelişmelere uygun donanıma sahiptir. Laboratuvar çalışmaları “Laboratuvar Uygulama ve Kullanım Prosedürü’ ne uygun olarak yapılır.

• Kulüp Çalışmaları:
Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri sosyal, sportif, sanatsal çalışmalarla hayata geçirme fırsatı sunar.
Resim, Müzik, Seramik, Rölyef, Baskı, Vitray, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Spor kulüpleri.

• Veli Görüşme:
Veli, öğrenci, okul işbirliğini sağlayarak öğrenci başarısını arttırmak için koçluk sistemi içerisinde görüşmeler yapılmaktadır. Yılda iki kez belirlenen tarihlerde veli toplantısı düzenlenerek öğrencilerin kişisel ve akademik başarıları değerlendirilir.Yabancı Dil

İzmir Özel Buca Zübeyde Hanım İlkokulu İngilizce Bölümünün en önemli amacı öğrencilerimizde ikinci dilin farkındalığını yaratmak ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğrenimine alt yapı hazırlamaktır. Okulumuzda İngilizce, Almanca ve İspanyolca olmak üzere 3 dil eğitimi verilmektedir. Yabancı Dil öğreniminde okulumuzun temel hedefi öğrencilerimize yabancı dili öğretmek değil edinmelerini sağlamaktır.

Bunun için okulumuzda dinleme aktiviteleri, yabancı dilleri anadil gibi öğrenme açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Yabancı dil derslerinde, öğrenciler okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini teknolojik olanaklardan da faydalanarak geliştirmektedir.

Aktif ve eğlence bir sınıf ortamı elde etmek için, 1- 4. sınıflarımızda farklı öğrenme biçimlerini dikkate alarak, kinestetik metotları, çeşitli oyun, şarkı ve görsel etkinliklerle birleştirip rahat bir öğrenme ortamı hazırlanıyor.Günlük yaşamda dili etkin, etkili ve akıcı kullanabilmeleri amacıyla sınıf içi etkinliklerde sık sık drama çalışmalarına yer verilmektedir ve “Real-Life Dialogues” etkinliklerimizle öğrenciler hem dinleme - konuşma becerilerini geliştirirken hem de sosyal hayatta nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Öğrenilen konular eğlenceli proje ve performans görevleriyle pekiştirilip okul içindeki sınıf panolarında sergilenir. Bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek, işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, eleştirel düşünüp yorumlama ve tartışma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen diğer etkinliklerimiz; Portfolio Day, Spelling Bee, Quiz Show, Cinema Day, At the Zoo, Cloud Theater Eğitimsel Tiyatro dur. Ayrıca Yabancı Diller Bölümü olarak bir diğer hedefimiz ilkokul öğrencilerini Cambridge ESOL Young Learners sınavlarında başarı sağlayabilecek düzeye getirmektir.

Ölçme Değerlendirme

Okulun farklı kademelerinde tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımının yanı sıra dış kaynaklı ve öğretmenlerin hazırladığı sorulardan oluşan deneme sınavları yapılır.

Özel Zübeyde Hanım Ortaokulunda, her öğretmen kendi dersinin başarısının gelişiminden öncelikli olarak sorumludur.

Ölçme-Değerlendirme Bölümü okulda yapılan çoktan seçmeli sınavlara dair ders, sınıf, şube bazında gelişimlerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Yapılan sınavlar o yıl daha önce yapılan sınavlar ve son 2 yılın sonuçları ile karşılaştırılır.

Ölçme-Değerlendirme Bölümü aylık olarak sınıf bilgi haritası, şube gelişim raporu ve varsa puan gelişimini gösteren tablolar hazırlar ve okulda kullanılan rubrikleri değerlendirir.

Ayda bir defa ilgili müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme alan uzmanı, ilgili zümre başkanı ve ders öğretmenlerinin katılımıyla okul idaresi tarafından kazanım temelli değerlendirmelere ağırlık verilen, sene başında belirlenen saatte sınav değerlendirme toplantıları yapılır.

Okul bünyesinde öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sorular (klasik veya çoktan seçmeli) Ölçme-Değerlendirme Bölümü personelleri tarafından soru bankasına kaydedilir.Zübeyde Hanım Okullarında Yaşam

• Kayıt Kabul
Öğrenciler, belirli bir puan dahilinde kayıt yaptırılır.

• Kafeterya ve Yemekhane
Sağlıklı bir öğünde olması gereken besin ögeleri göz önünde bulundurularak beslenme uzmanları eşliğinde hazırlanan menüler deneyimli aşçılar tarafından okulda hazırlanır. Öğrencilerim okul içerisindeki kafeteryalardan gün içerisinde sağlıklı aperatifler alabilir.

• Sağlık ve Hijyen
Sağlık hizmeti tam donanımlı revirde, alanında yetkin sağlık personeli tarafından verilir. Temizlik hizmeti, okul temizliği alanında deneyimli personeller tarafından sağlanır.

• Güvenlik
Okulun giriş noktalarında ve çevresinde 24 saat bulunan güvenlik görevlilerinin yanında bina içinde ve dışında yer alan güven kameraları yer alır.