Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarıİlkokul
Farklı Bir Gelecek İçin Özel Zübeyde Hanım İlkokulu

Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak amacıyla “Okuldan Fazlası” sloganıyla yola çıkan Özel Zübeyde Hanım İlkokulu ve bünyesinde bulunan anasınıfı, kurumun eğitim modeli ve programında yer alan akademik sistemlerin yüksek oranda uygulanmasını sağlamak için belirli hedefler doğrultusunda eğitim öğretim çalışmalrını yürütür.

Hedeflerimiz:

• Her sınıf seviyesinde yıl boyunca yapılan öğretim aktivitelerinin yüksek performansta verimli olmasını sağlamak,
• 4. Sınıf sonunda yabancı dil konusunda seviye sınavlarında başarının sağlanması hedeflerinden yola çıkarak ilkokul kontenjanının doluluk oranının her yıl artış eğliminde olmasını sağlamak,
• 4. sınıf sonu itibari ile tüm öğrencilerin farklı sportif ve sanatsal alanlarını seçmesini sağlamak ve yetenekleri doğrultusunda ilgili yarışmalara katılımlarını desteklemek
• Öğrencileri ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak,
• İlkokul müdürlüğüne bağlı süreçlerin, veli, öğrenci ve çalışan memnuniyeti anket sonuçlarında başarılı olmasını sağlamak

Uygulanan Eğitim Modelleri

• Öğretim Stratejisi:
Dersler aktif öğrenme yöntemi kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlanır.

• Eğitim Teknolojileri:
Öğretmenler sınıflarda bulunan akıllı tahta, internet erişimi imkanlarını derslerinin niteliğini arttırmak amacı ile verimli bir şekilde kullanır.

• Koçluk Programı:
Koçluk sistemi ile koçluk yapılan öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.

Rehberlik Programı

Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, gereksinimlerini doyurması, kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan destek sürecidir.
Zübeyde Hanım İlkokulunda; rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının amacı, öğrencilerin sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda; okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerinin ortak çalışmasıyla öğrencilerin bilgi ve algı kapasitelerini tam olarak kullanabilmesini ve daha üst seviyeye taşımasını hedeflemektedir.

Rehberlik Biriminin Çalışmaları;
İlkokulu Rehberlik Servisinde öğrencilerin duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik velileri ve öğrencileriyle uygun çalışmalar yapmaktadır.Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon
Çocukların ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade Zübeyde Hanım Okulu için öğrencilerini, öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır.
Bu nedenle okula yeni başlayan her öğrenci, okul öncesi süreçte rehberlik uzmanı tarafından karşılanır ve öğrenci ve velilerle bireysel çalışmalar yapar. Bu çalışmalarda, öğrencilerin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak etkili test ve envanterler kullanılır.
• Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir.
• Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir. Bireysel takip ve görüşmeler yapılır.

İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;
• Peabody Resim Kelime Testi
• Goodenough Harris Testi
• Gessell Gelişim Figürleri Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Aile Çiz Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Sosyometri

Velilere Yönelik Çalışmalar

PDR Birimi, velileriyle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Ortaya çıkan ve öngörülen sorunların çözümünde velilerin aile danışmanlığı yapılır.
Seminerler;
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Bültenler;
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
“Okyanusun Pusulası” adıyla ayda bir yayınlanan bülten, sizlerle e-bülten olarak paylaşılır

Pdr Bölümüne Nasıl Ulaşılır?
Velilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak görüşme yapabilirler.

Öğrenci Kişisel Gelişim Programları

Okul tarafından organize edilen proje, konferans, yarışma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb. çalışmalarda görevlendirilen öğrencilerin bu sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenir.

Akran Koçluğu:
İki denk kişi arasındaki, kendini bireysel ve mesleki açıdan geliştirmeye dayalı ilişkidir. Öğretmen-öğretmene, müdür yardımcısı-müdür yardımcısına koçluk yapar. Bu sistemde kişi kendi istediği bir koç seçerek, kendi belirlediği veya dersini izlemek yoluyla birlikte karar verdikleri bir sorun üzerinde koçuyla çalışır.

Eğitsel Aktiviteler

• Ulusal-Uluslararası Çalışmalar:
Ortaokulda öğrencilere kurum tarafından hazırlanan program ile kendi imkânlarını kullanarak gerekleri kriterleri sağlamaları durumunda yurtdışında yaz okuluna gitme imkânı sunulur. Ayrıca uluslararası projeler ve okul gezileri ile öğrenciler yurtdışı deneyimi kazanır. Öğrenciler prestijli proje yarışmalarına, gençlik konferanslarına, münazara ligi vb. çalışmalara katılırlar. Okul gezileri ile deneyim kazanırlar.

• Laboratuvar Uygulama Programı:
Laboratuvar uygulamaları öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmek ve bilginin kalıcılığını sağlamak açısından Özel Zübeyde Hanım Okulları eğitim programında çok önemli bir yere sahiptir. Özel Zübeyde Hanım Ortaokulu bünyesinde yer alan laboratuvarlar eğitim teknolojilerindeki son gelişmelere uygun donanıma sahiptir. Laboratuvar çalışmaları “Laboratuvar Uygulama ve Kullanım Prosedürü’ ne uygun olarak yapılır.

• Kulüp Çalışmaları:
Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri sosyal, sportif, sanatsal çalışmalarla hayata geçirme fırsatı sunar.
Resim, Müzik, Seramik, Rölyef, Baskı, Vitray, Tiyatro, Fotoğrafçılık, Spor kulüpleri.

• Veli Görüşme:
Veli, öğrenci, okul işbirliğini sağlayarak öğrenci başarısını arttırmak için koçluk sistemi içerisinde görüşmeler yapılmaktadır. Yılda iki kez belirlenen tarihlerde veli toplantısı düzenlenerek öğrencilerin kişisel ve akademik başarıları değerlendirilir.Yabancı Dil

• İngilizce
İzmir Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları İngilizce Bölümü olarak hedefimiz; okul öncesinden başlayarak ortaokul sonuna kadar öğrencilerimizin hem günlük yaşamlarında hem de uluslararası platformlarda dil becerilerini en üst düzeye getirmektir. Amacımız; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeleri için, global olarak İngilizce öğretiminde gelişmeleri takip eden, teknoloji ile iç içe, modern öğretim metotlarını ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı ve etkin bir öğretim ortamı oluşturmaktadır.
İngilizce derslerimizde yaparak-yaşayarak öğrenmenin bilinciyle hem kendi içinde hem de disiplinlerarası projelerle, drama, story telling gibi etkinliklerle destekleyerek, öğrencilerimizin İngilizceyi de anadilleri gibi etkin şekilde kullanmalarını sağlanmak amacıyla çalışmalar planlanmaktadır. Okulumuzda Native Speaker’larımızla da doğal konuşma ortamları sağlanarak İngilizce öğretimimiz desteklenir. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında İngilizce olarak hem yazılı hem sözlü kendilerini ifade edebilecek ve dünya vatandaşlığına adım atmış olacaklardır

• Almanca
İkinci dil olarak Almanca eğitimi verilir. Dersler öğrencinin dili kullanabileceği interaktif etkinlikler ile yapılır. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Ölçme Değerlendirme

Okulun farklı kademelerinde tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanımının yanı sıra dış kaynaklı ve öğretmenlerin hazırladığı sorulardan oluşan deneme sınavları yapılır.

Özel Zübeyde Hanım Ortaokulunda, her öğretmen kendi dersinin başarısının gelişiminden öncelikli olarak sorumludur.

Ölçme-Değerlendirme Bölümü okulda yapılan çoktan seçmeli sınavlara dair ders, sınıf, şube bazında gelişimlerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Yapılan sınavlar o yıl daha önce yapılan sınavlar ve son 2 yılın sonuçları ile karşılaştırılır.

Ölçme-Değerlendirme Bölümü aylık olarak sınıf bilgi haritası, şube gelişim raporu ve varsa puan gelişimini gösteren tablolar hazırlar ve okulda kullanılan rubrikleri değerlendirir.

Ayda bir defa ilgili müdür yardımcısı, ölçme değerlendirme alan uzmanı, ilgili zümre başkanı ve ders öğretmenlerinin katılımıyla okul idaresi tarafından kazanım temelli değerlendirmelere ağırlık verilen, sene başında belirlenen saatte sınav değerlendirme toplantıları yapılır.

Okul bünyesinde öğretmenler tarafından hazırlanan tüm sorular (klasik veya çoktan seçmeli) Ölçme-Değerlendirme Bölümü personelleri tarafından soru bankasına kaydedilir.Zübeyde Hanım Okullarında Yaşam

• Kayıt Kabul
Öğrenciler, belirli bir puan dahilinde kayıt yaptırılır.

• Kafeterya ve Yemekhane
Sağlıklı bir öğünde olması gereken besin ögeleri göz önünde bulundurularak beslenme uzmanları eşliğinde hazırlanan menüler deneyimli aşçılar tarafından okulda hazırlanır. Öğrencilerim okul içerisindeki kafeteryalardan gün içerisinde sağlıklı aperatifler alabilir.

• Sağlık ve Hijyen
Sağlık hizmeti tam donanımlı revirde, alanında yetkin sağlık personeli tarafından verilir. Temizlik hizmeti, okul temizliği alanında deneyimli personeller tarafından sağlanır.

• Güvenlik
Okulun giriş noktalarında ve çevresinde 24 saat bulunan güvenlik görevlilerinin yanında bina içinde ve dışında yer alan güven kameraları yer alır.