Facebook Pixel İlkokul - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak amacıyla yola çıkan Özel Zübeyde Hanım İlkokulu, kurumun eğitim modeli ve programında yer alan akademik sistemlerin yüksek oranda uygulanmasını sağlamak için belirli hedefler doğrultusunda eğitim öğretim çalışmalrını yürütür.

Hedeflerimiz:

• Her sınıf seviyesinde yıl boyunca yapılan öğretim aktivitelerinin yüksek performansta verimli olmasını sağlamak,
• 4. Sınıf sonunda yabancı dil konusunda seviye sınavlarında başarının sağlanması hedeflerinden yola çıkarak ilkokul kontenjanının doluluk oranının her yıl artış eğliminde olmasını sağlamak,
• 4. sınıf sonu itibari ile tüm öğrencilerin farklı sportif ve sanatsal alanlarını seçmesini sağlamak ve yetenekleri doğrultusunda ilgili yarışmalara katılımlarını desteklemek
• Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak,
• İlkokul müdürlüğüne bağlı süreçlerin, veli, öğrenci ve çalışan memnuniyeti anket sonuçlarında başarılı olmasını sağlamak

Uygulanan Eğitim Modelleri

• Öğretim Stratejisi:
Dersler aktif öğrenme yöntemi kullanılarak öğrenci merkezli yaklaşımla işlenir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur ve demokratik bir öğrenme ortamı sağlanır.

• Eğitim Teknolojileri:
Öğretmenler sınıflarda bulunan akıllı tahta, internet erişimi imkanlarını derslerinin niteliğini arttırmak amacı ile verimli bir şekilde kullanır.

• Koçluk Programı:
Koçluk sistemi ile koçluk yapılan öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfederek daha doğru hedeflere sahip olması sağlanmaktadır.

Rehberlik Programı

Günümüzün eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimini de desteklemeyi hedeflemektedir. Özel İzmir Zübeyde Hanım İlkokulu rehberlik birimi olarak, öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve devinimsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişimlerinin desteklenmesi ile sosyal becerilerinin arttırılması amacıyla öğrenci ve velilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETİ

Eğitsel rehberlik hizmetleri
• Okula uyum sağlama(Oryantasyon)
• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması
• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma
• Düşünme becerilerinin kazandırılması
• Odaklanabilme
• Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi

Kişisel Rehberlik Hizmetleri (Sosyal ve Duygusal Gelişim)
• Okul kurallarını fark etme ve uygulama
• Kendini anlama ve değerlendirme
• Başkalarını anlama ve kabul etme
• Bedenini tanıma, ihmal ve istismardan korunma becerilerini geliştirme
• Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme
• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme
• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme
• Öfkeyle başa çıkabilme
• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme
• Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etme
• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme
• Gelişim dönemleri boyunca bedensel ve duygusal değişimlerin farkına varma ve kabul etme
•Duyguları tanıma ve yönetme becerilerinin geliştirme için uygun kanallar oluşturma.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

Oryantasyon
Çocukların ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade Zübeyde Hanım Okulu için öğrencilerini, öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır.
Bu nedenle okula yeni başlayan her öğrenci, okul öncesi süreçte rehberlik uzmanı tarafından karşılanır. PDR öğretmenlerimiz öğrenci ve velilerle bireysel çalışmalar yapar. Bu çalışmalarda, öğrencilerin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak etkili test ve envanterler kullanılır.
• Okula uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerimizle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir.
• Öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesi için sınıf gözlemleri yapılır. Grup içindeki davranışları, derse katılımları, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir. Bireysel takip ve görüşmeler yapılır.

İhtiyaca göre uygulanan psikolojik ve gelişimsel testler;
• Peabody Resim Kelime Testi
• Goodenough Harris Testi
• Gessell Gelişim Figürleri Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Aile Çiz Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Sosyometri

Velilere Yönelik Çalışmalar

PDR Birimi, velileriyle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Ortaya çıkan ve öngörülen sorunların çözümünde velilerin aile danışmanlığı yapılır.
Seminerler;
Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Bültenler;
Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli ve/veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Pdr Bölümüne Nasıl Ulaşılır?
Velilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak görüşme yapabilirler.

Öğrenci Kişisel Gelişim Programları

Okul tarafından organize edilen proje, konferans, yarışma, etkinlik, tören ve kutlamalar vb. çalışmalarda görevlendirilen öğrencilerin bu sorumluluklarını özenle yerine getirmeleri beklenir.

Akran Koçluğu:
İki denk kişi arasındaki, kendini bireysel ve mesleki açıdan geliştirmeye dayalı ilişkidir. Öğretmen-öğretmene, müdür yardımcısı-müdür yardımcısına koçluk yapar. Bu sistemde kişi kendi istediği bir koç seçerek, kendi belirlediği veya dersini izlemek yoluyla birlikte karar verdikleri bir sorun üzerinde koçuyla çalışır.

Yabancı Dil

İzmir Özel Buca Zübeyde Hanım İlkokulu İngilizce Bölümünün en önemli amacı öğrencilerimizde ikinci dilin farkındalığını yaratmak ve gelecek yıllardaki yabancı dil öğrenimine alt yapı hazırlamaktır. Okulumuzda İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim verilmektedir. Yabancı Dil öğreniminde okulumuzun temel hedefi öğrencilerimize yabancı dili öğretmek değil edinmelerini sağlamaktır. Bunun için okulumuzda dinleme aktiviteleri, yabancı dilleri anadil gibi öğrenme açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Yabancı dil derslerinde, öğrenciler okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini teknolojik olanaklardan da faydalanarak geliştirmektedir.

Aktif ve eğlenceli bir sınıf ortamı elde etmek için, 1- 4. sınıflarımızda farklı öğrenme biçimlerini dikkate alarak, kinestetik metotları, çeşitli oyun, şarkı ve görsel etkinliklerle birleştirip rahat bir öğrenme ortamı hazırlanıyor. Günlük yaşamda dili etkin, etkili ve akıcı kullanabilmeleri amacıyla sınıf içi etkinliklerde sık sık drama çalışmalarına yer verilmektedir ve “Real-Life Dialogues” etkinliklerimizle öğrenciler hem dinleme-konuşma becerilerini geliştirirken hem de sosyal hayatta nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Öğrenilen konular eğlenceli proje ve performans görevleriyle pekiştirilip okul içindeki sınıf panolarında sergilenir. Bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek, işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, eleştirel düşünüp yorumlama ve tartışma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda düzenlenen diğer etkinliklerimiz; Portfolio Day, Spelling Bee, Quiz Show, Cinema Day, At the Zoo, Cloud Theater Eğitimsel Tiyatro'dur. Ayrıca Yabancı Diller Bölümü olarak bir diğer hedefimiz ilkokul öğrencilerini Cambridge ESOL Young Learners sınavlarında başarı sağlayabilecek düzeye getirmektir.

İnsanlık Sanatı
 • Akademik başarının, gücün, maddi zenginliğin ve hırsın ön plana geçtiği günümüz eğitim sisteminde başarılı ve zeki öğrenciler yetiştirmenin ötesine geçmek istedik.
 • Çocukları ve gençleri geleceğe hazırlarken insan olmayı iyiliği ve erdemleri öğrenmelerini hedef aldık ve bu dersleri sadece teoride bırakmayıp pratik uygulamalarla ödevlendirdik.
 • Eğitimimizin amacı öğrencilerimizin sınavlardan yüksek notlar alıp çok iyi yabancı dil konuşup iyi üniversitelerde okuyup zengin ve başarılı olmalarını sağlamanın yanı sıra, iyi insan olmayı, ahlaklı olmayı,erdem ve değer sahibi olmalarını sağlamaktır.
 • VİCDANLI DOKTORLAR
 • CENTİLMEN SPORCULAR
 • ADALETLİ AVUKATLAR
 • ŞEFKATLİ ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİYORUZ.
Ders Konularımız
 • İYİLİK VE KÖTÜLÜK:
 • -İyi insan ne demektir ve neler yapar?
 • -İyilik evrensel mi yoksa kişisel midir?
 • -İnsanlar neden kötülük yapar?
 • -İyilik öğretilebilir mi?
 • SEVGİ
 • DOSTLUK
 • SABIR
 • GÜVEN
 • ŞEFKAT
 • FEDAKARLIK NEDİR VE NASIL UYGULANIR ?
 • HOŞGÖRÜ,ÖNYARGI VE KALIPYARGI NEDİR?
 • EVRENSEL ADALET KAVRAMI
 • KİBİR VE MÜTEVAZİLİK
 • DOĞRU YANLIŞ VE YALAN
 • MUTLULUK

 • MUTLULUK İYİ ZAMAN GEÇİRMEK MİDİR?
 • ZENGİN VE BAŞARILI OLMAK MUTLULUK GETİRİR Mİ?
 • NEDEN ACI ÇEKERİZ? ACI ÇEKMEDEN YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?
 • PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK NEDİR?
 • ERDEMLER

 • EVRENSEL ERDEMLER NEDEN VAR?
 • ERDEMLİ İNSANLARIN HAYATINDAN ÖRNEKLER
 • ETİK VE AHLAK

• Kayıt Kabul
Öğrenciler, uzman PDR öğretmenlerimiz tarafından uygulanan envanter testleri sonuçları doğrultusunda okulumuza kaydedilir.

• Yemekhane
Sağlıklı bir öğünde olması gereken besin ögeleri göz önünde bulundurularak beslenme uzmanları eşliğinde hazırlanan menüler deneyimli aşçılar tarafından okulda hazırlanır. 

• Sağlık ve Hijyen
Sağlık hizmeti tam donanımlı revirde, alanında yetkin sağlık personeli tarafından verilir. Temizlik hizmeti, okul temizliği alanında deneyimli personeller tarafından sağlanır.

• Güvenlik
Okulumuzda Özel Güvenlik Görevlisi istihdam edilmektedir. Ayrıca bina içinde ve dışında stratejik konumlarda güvenlik kameraları yer almaktadır.

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.