Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıNeden Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Tercih Edilmeli ?


Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst eğitim seviyesine hazırlamak amacıyla “Okuldan Fazlası” sloganıyla yola çıkan Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, kurumun eğitim modeli ve programında yer alan akademik sistemlerin yüksek oranda uygulanmasını sağlayarak, ulusal sistemde yükseköğretime geçişte geçerliliği olan ölçme sistemlerine göre Türkiye genelinde öğrencilerimizin tüm aşamalarda istenilen hedeflere ulaşmak için öğrencileri takip eder ve yönlendirir.

Akademik başarıyı sağlayacak genel derslerin yanı sıra okulumuzu tercih eden başarılı (puanı okul giriş puanı ortalamasının üstünde olan) öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artırılmasını sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin, seçtiği sportif, sanatsal veya bilimsel alanda yetkin beceri geliştirmesini ve Öğrenci Bireysel Gelişim Programını tamamlamalarını sağlamak,(Performans Göstergesi: Çalışma programlarındaki kazanımlara erişme durumunu gösteren rapor, Kredi Takip Sistemi raporu), sportif, sanatsal ve bilimsel alanlardan, tüm öğrencilerin etkin ve dengeli bir şekilde yararlanmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında ortak proje çalışmaları yürütebileceğimiz eğitim kurumları ve kuruluşları araştırmak ve ortak çalışmaları planlamak, öğrencileri sorgulayan, araştıran, üreten bireyler olarak üniversite başarılarını garanti altına almayı planlar.