Facebook Pixel İspanyolca Bölüm Başkanlığı - Bornova Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Bornova Kampüsü

İspanyolca Bölüm Başkanlığı

Öğretmen
Madına Huseynova

Öğretmen
Gabriela Escobar

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumu öğrencileri dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan İspanyolca’yı öğreniyor. Seçmeli ders kategorisinde ikinci dil eğitimi olarak verilen İspanyolca eğitimine öğrenciler 4. sınıftan itibaren katılabilmektedir. İletişim odaklı yabancı dil öğretim sistemimiz olan FLEXA ile öğrencilerimiz, İspanyolca dilini tamamen interaktif materyal ve yöntemlerle günlük yaşamlarında kullanabilecekleri seviyede öğrenebilmektedir.

İspanyolca Öğrenmenin Avantajları

• İspanyolca dünya çapında en yaygın olarak kullanılan 4. dildir. Dünyada yaklaşık 380 milyon kişi İspanyolca konuşmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce'nin ardından en yaygın olarak kullanılan lisan İspanyolca'dır. ABD'de yaklaşık 25 milyon kişinin İspanyolca konuştuğu tahmin ediliyor. 2020'li yıllara gelindiğinde her 100 Amerikan vatandaşının 40'ının anadil olarak İspanyolca konuşacağı öngörülmektedir.

Günümüzde anadili İngilizce olan milyonlarca kişi ikinci dil olarak İspanyolca'yı öğrenmektedir. İspanyolca ikinci bir yabancı dil olarak da tüm dünyada en çok rağbet gören birkaç lisandan biridir.

• Gerek İspanyolca'ya olan ilginin artması gerekse İspanyolca konuşulan ülkelerdeki nüfus artışı İspanyolca konuşanların sayısının her geçen gün daha da artmasına yol açmaktadır. İspanya'dan Latin Amerika'daki ülkelere kadar bir çok ülke İspanyolca'yı resmi dil olarak kullanmaktadır.

• Son yıllarda oldukça rağbet gören İspanyolca, Almanya’dan Japonya’ya kadar çok sayıda ülkedeki okullarda zorunlu seçmeli ders seviyesinde okutulmaktadır. İspanyolca’ ya bu denli bir ilgi olduğundan şirketler işe alımlarda İngilizce ile birlikte İspanyolca da bilen adaylar arasından seçim yapmaktadırlar. Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi İspanyolca'nın giderek artan önemi kabul ediliyor.

• Türkiye de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, ticari bağlantılarında İngilizce ile birlikte İspanyolca’yı kullanmaya başlamış, böylece kısa bir sürede ticaretin birçok alanında İspanyolca hakim bir pozisyona yükselmiştir.

Uluslararası Standarlarda İspanyolca Eğitimi

Common European Framework

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumların da yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü’nce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

İspanya'da Yaz Okulu

İspanyolca eğitimi alan Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları öğrencileri tercih etmeleri durumunda yaz tatillerinde 2-3 haftalık aktiviteli İsyanyolca Yaz Okulu etkinliğimize katılabilirler. Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları öğretmenleri nezaretinde yapılan bu etkinlikte öğrencilerimiz hem yıl boyu öğrendikleri İspanyolca’yı pratik etme hem de İspanya’nın önemli turistik yerlerini gezme fırsatı bulurlar.