Facebook Pixel Almanca Bölüm Başkanlığı - Buca Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Buca Kampüsü

Almanca Bölüm Başkanlığı

Öğretmen
Elvan Karaca
Öğretmen
Ayça Serbesttürk
           

Avrupa da en yaygın dil Neden Almanca ?

Almanca Avrupa Birliği’nin anahtar dilidir. Pazarlarda ve Doğu Avrupa pazarlarında kullanımı İngilizce ile aynı orandadır. Batı dünyasında yaklaşık 125 milyon insan tarafından konuşulan temel dillerden biridir. Almanya bir sanayi ülkesidir ve AB’nin en güçlü ülkesidir. Ayrıca ekonomik açıdan AB’nin on beş üyesinden en önemlisi olup Doğu Avrupa, Asya ve Latin Amerika ya önemli ölçüde yatırım yapmaktadır. Almanca bilimsel ve ticari alanlarda yaygın olarak kullanılan bir dildir. Türkiye ye en yoğun sanayi yatırım yapan ülkelerin başında olan Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Ülkemizde 5363 Alman şirketi vardır. Türkiye’yi her yıl 4-5 milyon Almanca konuşan turist ziyaret ediyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sağladığı yararlarla Almanca bilgisi, iş piyasasındaki şansı arttırmaktadır. Almanca bilenlere, Almanya yüksek öğrenim için çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizin hızla gelişmekte olan bir ekonomiye sahip olması sebebiyle bir bireyin yurtdışında okuma, kariyer yapma ve çalışma şansı bulması, ikinci bir dili iyi bir şekilde yazma ve konuşma kabiliyetine sahip olmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.


Hedeflerimiz

• Öğrencilerin ana dilde sahip oldukları becerilerin Almanca ile zenginleştiğini görmelerini sağlamak,
• Okuma, dinleme ve konuşma becerilerini en üst seviyeye getirmek,
• Dili geliştirirken, Almanya’nın coğrafi yapısı, kültürel özellikleri ve tarihi geçmişini de öğrenmek, Öğrencilerin kendilerini Almanca ifade edebilmelerini sağlamak,
• Yabancı dile karsı özgüveni geliştirmek, Etkin araştırma becerilerini geliştirmek,


Yöntemlerimiz

Birey merkezli bir eğitim,
Almanca dilinin kullanımını okul yaşantısının içine yerleştirmek,
Derslerin interaktif uygulanması,
Derslerde ikili ve grup çalışmasına ağırlık vermek,
Dilin etkin ve yaratıcı kullanılmasını amaçlayan ödevler,
Ders dışı etkinliklerle dil eğitimini, özellikle günlük konuşma becerisini desteklemek,
Proje ve sunum hazırlayarak öğrencilerin araştırmacı yönü ile birlikte. Yazma ve konuşma becerisini geliştirmek, Kelime ve gramer bilgisini bütünsel bir ünite içerisinde konu bazlı kazandırmak.