Facebook Pixel Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı - Buca Kampüsü | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Buca Kampüsü

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Özlem Çalışkan

Felsefe Öğretmeni

Kübra Kılıç

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Pelin Özer Orhan

Tarih Öğretmeni
Cihat Kayış

Coğrafya Öğretmeni
Dila Yelsalı

Sosyal Bilimler, bütün çeşitlilikleriyle yeryüzüne bağlı olayları tanıtan, bunların oluş sebeplerini açıklayan, vatandaşlık hak ve ödevlerinin, sorumluluklarının neler olduğunu belirten, kısaca insanın sosyal ve fiziki çevresiyle geçmişte, günümüzde ve gelecekteki etkileşimini ortaya koyan bilgiler bütünüdür.

Sosyal Bilimler eğitimi ile amacımız;öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden hayata hazırlamanın yanında,Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş,aldığı eğitimi davranışlara dönüştürebilmiş,milli ve manevi değerlerinin bilincinde,yaşadığı çevreye duyarlı, düşünme ve sorgulama becerisi gelişmiş,bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayabilen,yaratıcı,sosyal katılım becerileri gelişmiş,haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda derslerimiz yapılandırmacı yaklaşım benimsenerek,kişiye özgü öğretim modeli çerçevesinde öğrenci merkezli yapılmaktadır.Öğrencilerimizin tüm duyularına hitap edecek sunumlar,ders kazanımlarına uygun çevre gezileri,değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk projeleriyle desteklenen derslerimiz daha eğlenceli ve zevkli bir hale gelmektedir.