Facebook Pixel E Twinning - Haberler | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Günümüzde teknoloji hayatımızın her alanına girmiştir. Yabancı dil eğitimi ise her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim görmeleri için çağın getirdiklerini, yenilikleri takip ediyoruz.
E-twinning yabancı dil öğretimindeki teknolojinin getirdiği yeniliklerden biridir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla Avrupa’da okul işbirliğini destekleyen bir proje programıdır. Okulların ortaklık kurmalarını ve müfredat dahilinde herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırmak için destek, fikir ve araç sağlar.
Kültürler arası diyaloğun geliştirilmesini, öğrencilerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerini arttırmayı amaçlayan E-twinning projesi öğrencileri araştırarak ve yaşayarak öğrenmeye yöneltir. İnternet araçları aracılığıyla yürütülen projelerde, öğrenciler diğer Avrupa ülkelerindeki yaşıtları hakkında bilgi edinip, öğrendikleri yabancı dili kullanarak iletişim kurarlar.
Özel İzmir Bornova Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları olarak 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrencilerimizle E-twinning projelerine katılmaktayız. Katıldığımız iki projemiz Ulusal Ajans tarafından onaylanarak E-Twinning etiketi almıştır. Bu iki projede yer alan tek özel okul olan Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları bir kez daha farkını ortaya koymuştur.