Facebook Pixel Cambridge ESOL Exams - Haberler | Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Yabancı dil öğrenmenin çocuklarımızın dünyaya açılması için en önemli etken olmasıbilinciyle Cambridge English Sınavları Yetkili Merkezi  Address Education Center ile işbirliği yaparak öğrencilerimize bu sınavlara katılma ve dil seviyelerini uluslararası bir platformda değerlendirme olanağı sunmaktayız.


Her yıl dünyanın birçok şehrinde düzenlenen Cambridge Young Learners Examinations (YLE) olarak bilinen sınavlar özellikle 7–12 yaş arası çocuklara yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu sınavlar, öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini ve onları ileride girecekleri İngilizce sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber İngilizce öğreniminde başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır.


Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci YLE sınavlarına girmektedir. Türkiye’de bulunan birçok okul YLE sınavlarını öğretim programlarına başarılı bir şekilde dâhil etmiştir. İçeriği resimli, renkli ve eğlencelidir; dolayısıyla öğrenciler soruları yanıtlarken zorluk çekmez. YLE sınavlarının asıl amacı, çocuğunuzu İngilizcesini geliştirmeye teşvik etmektir. Bu sınavlar dil öğrenmeye ilişkin Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma bilgilerini ölçerek, öğrencilerin dört alandaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
Cambridge YLE sınavları, İngilizce öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere'de hazırlanır ve değerlendirilir.
Cambridge ESOL YLE sınavları 3 ayrı düzeyden oluşur: STARTERS ilk seviye; MOVERS ikinci seviye ve FLYERS en ileri seviye YLE sınavıdır. Bu sınavlar öğrencilerin İngilizcede ilerlemelerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. STARTERS seviyesinde en çok kullanılan kelimelerle temel cümleleri öğrenerek başlarlar, MOVERS ve FLYERS seviyelerinde ise tutarlı bir şekilde ilerleyerek daha kapsamlı ve güçlükleri aşabildikleri İngilizce seviyesine ulaşmış olurlar.

Her yıl dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen Cambridge Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET) ve First Certificate in English (FCE) sınavları, Cambridge Üniversitesi'nin bir kuruluşu olan Cambridge ESOL (Ana Dili İngilizce Olmayanlar İçin İngilizce) tarafından düzenlenen genel İngilizce sınavlarının ilk üç düzeyini oluşturmaktadır. Bu sınavlar İngilizce düzeyini; okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki kabiliyetlerine göre ölçmektedir. İngilizce dilini yetkin bir şekilde kullanabilme anlamında uluslararası bir sistem düzenlenmiştir. Bu Common European framework of Reference (CEFR) (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Programı) olup 6 seviyeden oluşur: Elementary (Temel) (A1 ve A2), Intermediate (Orta), (B1ve B2), Advanced (İleri) (C1ve C2). Cambridge ESOL, CEFR’ın her seviyesi için uluslararası İngilizce sınavları üretmiştir. Bu çerçeveye göre KET ve KET for Schools sınavları A2, PET ve PET for Schools sınavları B1, FCE sınavı ise B2 seviyesindedir.
Her yıl dört milyonu aşan sayıda aday Cambridge ESOL sınavlarına katılmaktadır. Bu sınavlar İngilizce dil bilgisi seviyesini gösteren açık ve güvenilir bir değerlendirme sistemi olarak tüm dünyada pek çok üniversite, kolej, şirket ve devlet kurumları tarafından kabul edilmektedir.
Cambridge English sınavları, İngilizce öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere'de hazırlanır ve değerlendirilir.