Facebook Pixel Atatürk Köşesi - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Ey Türk Gençliği !
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur !Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıZübeyde Hanım

Zübeyde Hanım 1857 yılında Selanik yakınlarındaki Lankaza'da doğmuştur. Konya Karaman'dan Rumeli'ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Lankaza'ya yerleşen bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofu ailesinden, Feyzullah Ağa'nın kızıdır. Annesi, Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım'dır.

Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur Ali Rıza Efendi ile 1871 yılında evlenmiştir. Ali Rıza Efendi'den 6 çocuğu olmuştur. Çocuklarından 4 tanesi fazla yaşayamamıştır. Sadece Mustafa ve Makbule hayatlarına devam edebilmiştir.

Kocası Ali Rıza Efendiyi 1886 yılında kaybetmiştir. Kızı Makbule ile birlikte Selanik'ten ayrılarak İstanbul'a Mustafa Kemal'in yanına yerleşmiştir. 14 Haziran 1922 tarihinde ise Ankara'ya yerleşmiştir. Ağır iklim koşullarının sağlığını kötü etkilemesinden ötürü tedavi amacıyla İzmir'e gitmiştir.


Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıAli Rıza Efendi

Ali Rıza Efendi, 1841 yılında Selanik'te doğmuştur. 1830'larda Konya Karaman'dan Selanik'e yerleşmiş Türkmenlerden Kızıl Hafız lakaplı Ahmet Efendi'nin oğludur.

İlkokulu Abdi Hafız Mahalle Mektebinde okumuştur. Selanik'te Evkaf İdaresinde ikinci katiplik yapmıştır. Ali Rıza Efendi, sonradan Rüsumat İdaresi’ne girmiş ve Gümrük Memurluğu görevlerinde bulunmuştur. 1870-1880 yılları arasında buradaki görevine devam ettiği bilinmektedir. 1871 yılında Feyzullah Ağa'nın kızı Zübeyde Hanım'la evlenmiştir. Zübeyde Hanım'dan 6 çocuğu olmuştur. Daha sonra kereste ve tuz tüccarlığı yapmaya başlamıştır. Siyasi olaylardan ötürü Ali Rıza Efendi'nin ticareti bozulmaya başlamıştır. Ticari faaliyetleri iyi gitmeyen Ali Rıza Efendi bu olaylardan çok etkilenmiştir ve ağır bir hastalığa yakalanmıştır.

Ali Rıza Efendi 23 Mayıs 1886 tarihinde Selanik'te vefat etmiştir.


Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıMustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 (Rumî 1296) yılında Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahallesi Muhtar Sokak No:38'de bulunan ve bugün müze olan üç katlı bir evde dünyaya gelmiştir.

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır.

Mustafa Kemal, annesinin ısrarı sonucu önce Mahalle Mektebine başlamış, kısa bir süre sonra da Şemsi Efendi'nin yeni metotlarla eğitim öğretim yaptığı özel okula devam etmiştir. Sonra Mülkiye Rüştiyesine (ortaokul) başlamıştır. Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa Kemal Atatürk, asker olmak istemiştir.

1894 yılında Selanik Askeri Rüştiyesine girmiştir. ( Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, oldukça başarılı olan Atatürk sınıf başkanıydı ve üstün zekâsıyla matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi’nin de dikkatini çekiyordu. Genç öğrencisinin yeteneklerinden oldukça etkilenen Yüzbaşı Mustafa Efendi onu benzersiz kılmak için adına “Bilgi ve erdem bakımından olgunluk ve eksiksizlik” anlamına gelen Kemal ismini eklemiştir. )

Mustafa Kemal, Askerî Rüştiyeyi bitirirken idadî (lise) eğitimine İstanbul’da Kuleli Askerî Lisesinde devam etmek istemiştir. Fakat, vatansever bir kurmay subay olan Hasan Bey, onu bu kararından vazgeçirmiştir. Mustafa Kemal, Hasan Bey'in bu tavsiyesini dinleyerek 1896 yılında Manastır Askerî İdadîsine gitmiştir. 1898 yılında mezun olmuştur.

13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'daki Harp Okulu'na girmiştir.

10 Şubat 1902 tarihinde Teğmen rütbesiyle Harp Akademisi'ne girmiştir. 1903 yılında Harp Akademisi'nin ikinci sınıfına geçmiş ve üsteğmen olmuştur.

1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun olmuştur ve 5'inci Ordu emrine atanmıştır.

Mustafa Kemal'in bu süreçteki askerî eğitim ve öğrenim hayatı; onun başarılı bir asker, devlet adamı, inkılapçı ve düşünce adamı, kısaca dünya çapında "vizyon" sahibi karizmatik bir lider olmasına doğrudan etki yaptığı görülmüştür.

Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal Atatürk Şam'da göreve başlamıştır. Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale Muharebelerinde Tümen Komutanı olarak görev yapmıştır. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yapmıştır. Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başında görev yapmıştır. Filistin ve Suriye cephelerinde görev almıştır.

I. Dünya Savaşı sonucunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanınca vatan topraklarının işgalinin başlaması üzerine Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır.

Havza ve Amasya Genelgelerini yayınlamıştır. Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplamıştır. Sivas Kongresi ile bütün milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiştir. Sivas Kongresi’nin ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesi'ni yapınca İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti'nin varlığını resmen tanımıştır.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM açılınca Mustafa Kemal Atatürk Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçilmiştir. 5 Ağustos 1921’de kendisine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verilmiştir. Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etmiştir. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi ile onurlandırılmıştır.

26 Ağustos 1922′de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz’u başlatmıştır. 30 Ağustos 1922′de de Başkomutanlık Meydan Savaşı kazanılmıştır. Lozan Barış Konferansı’ndan sonra, 11 Ağustos 1923′de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçilmiştir. 9 Eylül 1923′de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı’na seçilmiştir.

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Atatürk” soyadı verilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetmiştir.

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.