Facebook Pixel Rehberlik - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerin duyusal, bilişsel, duygusal, sosyal gelişmelerin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişmelerinin desteklenmesi ile sosyal becerilerinin artırılması amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

- Kişisel Rehberlik : Öğrencinin potansiyelini fark edip çevresiyle uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olunur.
- Eğitsel Rehberlik : Bireysel öğrenme stilleri göz önüne alınarak öğrencinin akademik başarısı üstdüzeye ulaştırılır.
- Mesleki Rehberlik : Öğrencilerin meslekleri tanıması ve geleceğini planlaması için seminerler, meslek tanıtımları, meslek etkinlikleri ve saha çalışmaları yapılır.

ADVISOR SİSTEMİ ( Danışmanlık Sistemi )
Sınıf şube rehber öğretmeninin öğrencinin sosyal ve akademik başarı durumunu analiz ederek, eksiklerini giderme konusunda öğrenciye yardımcı olması, yıl içerisinde doğabilecek sıkıntıları önlemek için tedbirler alarak bunların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemde danışman öğretmen, öğrenci ve veli ile düzenli olarak bireysel görüşmeler yapar ve öğrenci takibi konusunda katkı sağlar. Aylık veli görüşmeleri ile her ay aileye düzenli olarak öğrenci ile ilgili bilgilendirme yapılır.

VELİ G
ÖRÜŞMELERİ
Velilerimiz ile öğrencilemiz hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunmak ve eğitim öğretim sürecini işbirliği içinde yürütmek amacıyla genel ve bireysel veli toplantılarıyla görüşmeler yürütülür. Ayrıca rehberlik servisinin işleyisi ve çalışmaları hakkında genel bilgilendirmeler yapılır.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
Sınıf öğretmenlerimiz ile sınıf bazlı görüşmeler yapılarak sınıf rehberlik çalışmaları için işbirliğine gidilir. Bunun yanı sıra tanı konan, uzman desteği alan, tıbbi destek alan öğrenciler hakkında bilgilendirmeler yapılır. Öğrencilerin akademik başarıları, sınıf içi uyumları ve sosyal becerileri hakkında da öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunarak işbirliğine gidilir. Ayrıca sınıf rehberlik çalışmalarının yürütülmesinde öğretmenlerimize destek olunarak süreklilik sağlanır.

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.