Yükleniyor ...

Zübeyde Hanım Eğitim KurumlarıRehberlik

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerin duyusal, bilişsel, duygusal, sosyal gelişmelerin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişmelerinin desteklenmesi ile sosyal becerilerinin artırılması amacıyla öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

- Kişisel Rehberlik : Öğrencinin potansiyelini fark edip çevresiyle uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olunur.
- Eğitsel Rehberlik : Bireysel öğrenme stilleri göz önüne alınarak öğrencinin akademik başarısı üstdüzeye ulaştırılır.
- Mesleki Rehberlik : Öğrencilerin meslekleri tanıması ve geleceğini planlaması için seminerler, meslek tanıtımları, meslek etkinlikleri ve saha çalışmaları yapılır.

ADVISOR SİSTEMİ ( Danışmanlık Sistemi )
Sınıf şube reher öğretmeni, rehber öğretmen ve öğrencinin sosyal ve akademik başarı durumunu analiz ederek, eksiklerini giderme konusunda öğrenciye yardımcı olmak, yıl içerisinde doğabilecek sıkıntıları önlemek için tedbirler alarak bunları ortadan kaldırmak amacıya oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemde danışman öğretmen, öğrenci ve veli ile düzenli olarak bireysel görüşmeler yapar ve öğrenci takibi konusunda katkı sağlar. Aylık veli görüşmeleri ile her ay aileye düzenli olarak öğrenci ile ilgili bilgilendirme yapılır.

VELİ G
ÖRÜŞMELERİ
Velilerimiz ile öğrencilemiz hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımında bulunmak ve eğitim öğretim sürecini işbirliği içinde yürütmek amacıyla genel ve bireysel veli toplantılarıyla görüşmeler yürütülür. Ayrıca rehberlik servisinin işleyisi ve çalışmaları hakkında genel bilgilendirmeler yapılır.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
Sınıf öğretmenlerimiz ile sınıf bazlı görüşmeler yapılarak sınıf rehberlik çalışmaları için işbirliğine gidilir. Bunun yanı sıra tanı konan, uzman desteği alan, tıbbi destek alan öğrenciler hakkında bilgilendirmeler yapılır. Öğrencilerin akademik başarıları, sınıf içi uyumları ve sosyal becerileri hakkında da öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunarak işbirliğine gidilir. Ayrıca sınıf rehberlik çalışmalarının yürütülmesinde öğretmenlerimize destek olunarak süreklilik sağlanır.