Facebook Pixel Görsel Sanatlar - Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları
Zübeyde Hanım Koleji Loading Logo
Görsel Sanatlar Öğretimi

Sanat eğitimi, kuşkusuzdur ki yaratıcılığı geliştirir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendini özgürce ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda amaç sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir. Yani herkesin sanatçı olması mümkün olmasa da, sanatı anlayan ruhu kazandırmaktır.

Hedeflerimiz:

  • Duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını estetik bir yolla ifade edebilme becerisi kazandırmak.
  • Sanatı evrensel düşünebilme becerisi ve özgüven kazandırmak.
  • Yaratıcı düşünme ve tasarlama yeteneği kazandırmak.
  • Bakmak ve görmek arasındaki ilişkiyi kavratabilmek.
  • Kültür, sanat etkinliklerine ilgi duyan ve katılan bireyler yetiştirmek.
  • Sanatsal bakış açısını geliştirmek ve estetik duyarlılık kazandırmak.
  • Sanat eserlerine değer veren ve koruyan bireyler yetiştirmek.

Ders programımız, MEB Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı doğrultusunda düzenlenir, kullanılan materyal teknik yaratıcılık ve uygulamalarla zenginleştirilir. Derslerimiz, her çocuğun yaratıcı yönünü ve ilgi alanını ortaya çıkartacak şekilde planlanır ve bu planlamada öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınır.

İlkokul Görsel Sanatlar Dersi

İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan etkinlikler, öğrenci merkezli ve öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Seramik, resim, ebru sanatı tasarımları, teknik ve malzeme farkına göre yoğurma maddeleri, boyama teknikleri, baskı teknikleri, artık  ve doğal materyallerle çalışmalar yapılır.

Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi

Ortaokul öğrencilerimizle her sınıf düzeyinde uygun teknik ve yöntemlerle çalışılır. Sanat tarihi bilgisiyle desteklenen çalışmalarımızdan bazıları şunlardır: baskı teknikleri, kolaj, renkli resim teknikleri, iki ve üç boyutlu çalışmalar, tasarım çalışmaları, proje tabanlı uygulamalar, mozaik, strafor düzenlemeler, desen, doku, afiş çalışmaları, baskı çalışmaları…

ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

NUMARANIZI BIRAKIN SİZİ ARAYALIM

‘’Form yardımıyla numaranızı bırakın sizi arayalım, eğitim anlayışımızı ve olanaklarımızı anlatalım.‘’

⛔ İŞ BAŞVURULARINIZ İÇİN LÜTFEN NUMARA BIRAKMAYINIZ VE KARİYER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ ! 👈

Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası ve ilgili birimin size ulaşabilmesi için ilgilendiğiniz kampüsü seçiniz. Teşekkür ederiz.

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları (Özel Kardeniz Sağlık Eğitim İnşaat San ve Tic A.Ş. - Denkar Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş- ALMET Eğitim Sağlık İnşaat San ve Tic A.Ş)tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları’nın Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketleriniz tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumlarının velilerine/personellerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, bu form ile bilgilerimi göndererek açık rızamla onay veriyorum.